Patientinddragelse og værdibaseret sundhed


Mere menneske mindre hospital

​VORES STRATEGI. I Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet arbejder vi med øget menneskeliggørelse og mindre hospitalisering. Målet er trygge patienter, der i videst muligt omfang kan fortsætte deres hverdagsliv og håndtere deres liv med sygdom. 

Center for Kræft og Organsygdomme har etableret Enhed for Patientinddragelse. Vores opgave er at drive og understøtte initiativer, der fremmer patientinddragelse og værdibaseret sundhed i centrets klinikker.


Sådan definerer vi patientinddragelse

​Vi arbejder med patientcentrering og patientinddragelse. Her kan du læse mere om de redskaber vi bruger, og om hvordan vi afgrænser og definerer vores arbejde og metoder.

Indsatser og modeller 

Se eksempler på vores projekter og arbejde.

Ressourcer og links til materialer om patientinddragelse

Undervisningsmaterialer, podcasts og linksamlinger. Nyheder

Se flere nyheder