​​

Patientinddragelsesdag

Patientinddragelsesdagen i Finsencentret den 25. november viste, at vi arbejder meget og bredt med patientinddragelse.

Paneldebat: "Når patienterne kommer med i maskinrummet"

Den 25. november inviteredes medarbejdere, patienter og samarbejdspartnere indenfor til en lang række indslag rundt omkring i centret, der kunne give inspiration og ideer til vores fortsatte arbejde med Planetree og patientinddragelse.

Inspirationstur i Stråleterapien

Tour de Chambre

Om formiddagen var der ”tour de chambre” og de forskellige afdelinger inviterede indenfor. Nede i Stråleterapien viste de rundt – og fortalte om, hvordan arbejdet med brug af frivillige udvikler sig. Hos infektionsmedicinsk kunne man høre om coaching af CF patienter – og også høre en patient fortælle, hvad det har betydet at blive inviteret til den nyindførte ”årssamtale”, der skal styrke dialog og det fælles overblik. I Reumatologernes nye sengeafsnit kunne man høre om stuegang væk fra stuerne – og Hæmatologerne viste de opsigtsvækkende resultater, de har opnået med fysisk aktivering af patienter med hæmatologisk kræftsygdom. Onkologerne delte erfaringerne med systematisk inddragelse af pårørende og forskellige erfaringer med at undervise patienter i grupper. Og så var der mulighed for at møde de 3 kollegaer, der gennem innovationsprojektet IdeRiget har udviklet prototyper på 3 banebrydende ideer til gavn for patienterne.

Stuegang væk fra stuerne. Her ses stuegangsrummet mens man hører om de mange fordele

Smagsprøver

Eftermiddagens tilbud foregik i- og omkring det store auditorium ved kantinen. Her kunne man teste nye møbler til modtage– og venteområderne i Finsencentret – og man kunne høre om projektet ”Ventet og Velkommen” fra arkitekten selv. Der var også mulighed for at høre om – og smage på de muligheder for mad, som patienterne har mellem måltiderne, serveret af kostvejlederne og diætisterne fra centralkøkkenet.


Arkitekt Linda Korndal prøver de nye møbler af inden hun selv fortæller om projekt Ventet og Velkommen

Paneldebat om de små ting, der gør en stor forskel for patienterne

Hvad sker der, når man inviterer patienterne med i maskinrummet? Paneldebatten, hvor patienter og medarbejdere der på forskellig vis har bidraget til Finsencentrets udvikling i 2014, gav et indblik i, hvad der ligger patienterne på sinde. En pointe var, at små forandringer kan gøre en stor forskel – det handler om at lytte og sætte sig i patienternes sted.


Kim Matthiesen serverer popkorn og vand til filmen "En Flænge i Himlen"

KRAM, kærlighed og popkorn

Bente Klarlund stod for dagens sidste faglige indlæg, og hun havde mange fif og pointer til personale og patienter om, hvad der skal til for at forbedre vores helbred. Når vi lever sundt, lever vi længere – og vi er langt mindre syge. Det ved vi godt – det vi måske ikke ved er, at der ikke skal så meget til. En rask gå tur om dagen kan have radikalt livsforbedrende effekt. Dagen endte med en god film om ung kærlighed med kræft. Der blev snøftet og spist en hel del popkorn.

Næste gang vil vi nå ud til flere medarbejdere og patienter

I gruppen, der planlagde dagen, var vi godt klar over, at vi ville få svært ved at nå ud til alle de medarbejdere, der samtidig skulle passe patienter. Derfor var seancerne korte – og vi fandt en anden vej til lægerne, ved at planlægge faglige indslag på deres lægekonferencer. Tilbagemeldingerne fra dem, der kunne deltage var, at seancerne var inspirerende og af meget høj kvalitet. Gruppen mødes derfor i januar for at evaluere dagen og drøfte, hvordan vi kan nå ud til flere medarbejdere og patienter næste gang.


Redaktør