Nyt projekt skal styrke kræftpatienter i at træffe valg om egen behandling

​Onkologisk Klinik på Rigshospitalet skal sammen med Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital udvikle redskaber og sammenhængende løsninger i et 3-årigt projekt, som Kræftens Bekæmpelse støtter med 3.219.370 kr. 

Projektet "Sammen om valg" skal udvikle, afprøve og implementere metoder til fælles beslutningstagen mellem patienter med tyk– og endetarmskræft og sundhedsprofessionelle.    

Der sættes fokus på 2 situationer:
  1. Efter operation: Valg/fravalg mellem forskellige former for kemoterapi 
  2. Spredning af  kræft: Valg af kombinationsterapi  overfor enkeltstofbehandling eller ingen behandling
Vejle Sygehus har via Center for Fælles Beslutningstagen udviklet en skabelon til fælles beslutningstagen, ”Beslutningshjælperen”. Det er dette generiske redskab, som nu skal tilpasses de to 2 situationer, for at sikre, at patienten i dialog med den sundhedsprofessionelle kan træffe beslutning baseret på egne præferencer og sundhedsfaglige muligheder. 

-”Fra vores nuværende udviklingsprojekter på Rigshospitalet ved vi, at beslutningsstøtteredskaberne ikke kan stå alene, men kræver tværfaglige, understøttende løsninger. Ideerne til, hvad der vil være hjælpsomt, skal skabes og udvikles sammen med patienter og personale, fortæller projektchef Katrina Pitt Winther og fortsætter:
-”Eksempler på understøttende løsninger kan være patientundervisning, tilbud om familiesamtaler eller mere systematisk forberedelse af patienten med sygeplejersken forud for beslutningssamtaler med lægen.” 

Projektevalueringen skal munde ud i konkrete anbefalinger til DCCG- gruppen (Dansk Selskab for Colorectal Cancer) med henblik på videre udbredelse af de gode erfaringer på landsplan.

Redaktør