Ny professor skal forske i god patientinddragelse

Helle Pappot er ny professor i klinisk onkologi og forsker i, hvordan man bedst kan forbedre kræftpatienters forløb ved at inddrage patienterne mere systematisk.
Vent...

Rigshospitalet har fået sin første professor i patientinddragelse. Den 1.juli 2019 er overlæge, dr.med. Helle Pappot tiltrådt et klinisk professorat i klinisk onkologi med fokus på patientinddragelse og Patient Reported Outcome (PRO). 

Professoratet er et samarbejde mellem onkologisk klinik, Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. I professoratet skal Helle Pappot sammen med patienter og brugere fortsætte sin forskning i potentialet af PRO under kræftbehandling, udvikling af nye PRO-værktøjer og eHealth på kræftområdet. Onkologisk Klinik og Helle Pappot har endvidere en samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse om dette forskningsområde.

Onkologisk klinik har gennem de senere år haft fokus på patientinddragelse, og det nye professorat understøtter klinikkens vision på området, forklarer Helle Pappot.

”Mange patienter ønsker at blive inddraget yderligere i egne sygdomsforløb. I mit professorat skal vi arbejde målrettet med at forbedre kræftpatienters behandlingsforløb ved at teste og anvende de nyeste patientinddragende metoder,” siger Helle Pappot. 

Helle Pappot.jpg

Pårørende skal også inddrages

Sammen med kolleger nationalt og internationalt arbejder Helle Pappots forskningsgruppe på at undersøge PRO’s potentiale til proaktiv symptomhåndtering under behandling i forskellige situationer, fx under strålebehandling, immunterapi og hos patienter med øget komorbiditet. Hvis forskningsresultaterne viser positiv effekt af PRO i forhold til livskvalitet og/eller overlevelse, fortsætter forskningen med implementeringsprojekter. I samarbejde med patienterne er Helle Pappot og hendes forskergruppe løbende med til at udvikle, teste og validere meningsfulde patientinddragende værktøjer, og et helt nyt forskningsområde for gruppen vil være systematisk pårørendeinddragelse. En særlig gren af forskningen handler om wearables som fx smartwatches og deres potentiale til at bedre kræftforløb.

Bedre livskvalitet og længere overlevelse?

Helle Pappot har været tilknyttet onkologisk klinik på Rigshospitalet siden 1991 og har forsket i lunge- og blærekræft. Aktuelt forsker hun også i betydningen af PRO på to andre sygdomsområder, idet hun står i spidsen for nationale PRO-projekter på brystkræft- og hovedhalskræftområdet. Igangværende randomiserede projekter skal belyse om en aktiv brug af PRO i kræftforløb, til fx screening eller symptomregistrering, kan forbedre kræftpatienters kræftforløb i form af bedre livskvalitet og/eller længere overlevelse. Det er altså ikke PRO alene, men det faktum at patienter fx rapporterer deres symptomer elektronisk til sundhedspersonalet vha. PRO-spørgeskemaer – og sundhedspersonalet efterfølgende handler på patienternes svar, fx i form af medicinjustering ¬– der skaber effekt og værdi for patienten. 

Med fokus på at give patienterne den bedste mulighed for at kommunikere med sundhedsvæsnet har Helle Pappot indgået samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og flere internationale partnere for at udvikle redskaber til PRO på kræftområdet, hvor disse endnu ikke findes. Det gælder bl.a. for unge med kræft, som er en gruppe under udvikling, hvor livskvalitet rummer særlige parametre, der ikke indgår i generiske spørgeskemaer. Sammen med unge kræftpatienter har Helle Pappot også udviklet en app til selvhjælp, og forskning skal nu afdække om app’en kan øge livskvaliteten hos denne gruppe. Man kan læse mere om projektet her: https://www.regionh.dk/teleKraeftvaerket/Sider/default.aspx .

Forskning inddrager smartwatches

I tværfaglige og innovative forskningsteam forsøger Helle Pappot og hendes kolleger sammen med udvalgte patientgrupper at finde ud af, om nye eHealth-metoder som fx brugen af smartwatches har potentiale til at forbedre kræftforløb. Nye forskningsprojekter fra Helle Pappot og hendes forskergruppe søger hele tiden at tilpasse sig de elektroniske redskaber, som er en del af borgernes hverdag i vores samfund. Helle Pappot’s forskning kan være med til at identificere, på hvilke områder indenfor kræftbehandling PRO og eHealth kan gøre en signifikant forskel for patienterne.

For Onkologisk Klinik og Rigshospitalet har det stor betydning at få et professorat i patientinddragelse og PRO, fremhæver klinikchef og professor Ulrik Lassen, Onkologisk Klinik.

”Dette markerer, at det er et område, vi prioriterer højt og har store forventninger til. Professor Helle Pappot er den rette til at sikre en videnskabelig tilgang, som kan føre til forbedrede patientforløb og behandling,” siger Ulrik Lassen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor