Værdi, kultur og mere for mindre

​Konkrete eksempler fra den patientnære praksis hjælper med at forstå og omsætte et begreb som Værdibaseret styring (VBS). Center for Kræft og Organsygdomme har udarbejdet en samling af cases og seks anbefalinger, som kan være med til at skabe motivation og mening for klinikere og ledere, der skal i gang med VBS.

Vent...
I 2019 fusionerede Rigshospitalets to centre: Abdominalcentret og Finsencentret til ét nyt center – Center for Kræft og Organsygdomme.


Mette Rosendal Darmer, konst. centerdirektør i FInsecentret

Klinikkerne i Finsencentret har gennem hele 2018 været frisat fra den sædvanlige økonomistyring efter indlæggelser, ambulante besøg og DRG takster. I stedet har klinikkerne arbejdet med at omlægge udvalgte patientforløb efter et nyt værdibaseret paradigme, som kan opdeles i 3 relevante og nødvendige perspektiver: Patienten, fagligheden og forbruget af ressourcer (økonomi og personale). 

- Vi skal have samme eller bedre patientoplevet og faglig kvalitet, samtidig med anvendelse af færre ressourcer. Det er opgaven, når vi arbejder med Værdibaseret styring, siger Mette Rosendal Darmer, konst. centerdirektør i Finsencentret.

Finsencentret har arbejdet systematisk med at systematisk patientinddragelse for at forbedre patienternes oplevelse gennem Planetree-projektet siden 2013 og har lært, at hvis man vil forandre kulturen, skal man have hele organisationen med.
 
- Skal man skabe mere værdi og kvalitet med mindre ressourceforbrug, så er det uhyre vigtigt at få teamledelser og medarbejdere med. Jeg tror, at vi har opnået gode resultater på relativt kort tid, fordi ideerne til nye patientforløb er opstået ude i klinikkerne, hvor medarbejderne har godt indblik i, hvad der giver mening at forandre, siger Mette Rosendal Darmer. 

6 anbefalinger til det fremtidige arbejde med VBS

 1. Tag afsæt i det, der giver værdi for patienten
 2. Giv frihed til løsninger, der giver mening lokalt
 3. Gød jorden gennem systematisk inddragelse af organisationen
 4. Arbejd med hypoteser ud fra de 3 perspektiver
 5. Start i det små, test, tilpas og kom videre
 6. Der er fortsat behov for videreudvikling af modellen
Konkrete bud på værdibaseret styring

Finsencentret inviterede 27. november 2018 ledere, specialister og samarbejdspartnere til præsentation af udvalgte konkrete eksempler, hvor omlægninger i patientforløb har givet mere værdi: 

 • Patienter varetager CVK selvstændigt v. Afdelingssygeplejerske Lone Siersbæk-Hansen og afdelingssygeplejerske Katrine Strini Lethan, Klinik for Blodsygdomme
 • Fra indlagte til ambulante forløb i forbindelse med autolog stamcellehøst v. Klinikchef Lars Kjeldsen og afdelingssygeplejerske Rikke Baes, Klinik for Blodsygdomme
 • Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika v. overlæge Anne-Mette Lebech og teamledelser i afsnit 8642 og 8652, Infektionsmedicinsk Klinik
 • Telemedicinprojekt for Cystisk Fibrosepatienter v. Overlæge Tania Pressler, overlæge Terese Katzenstein og sygeplejerske Lone Birgitte Grotenborg, Infektionsmedicinsk Klinik
 • Telefonisk kontakt til patienter med gynækologisk kræft dagen før behandling påbegyndes v. Overlæge Henrik Roed og afdelingssygeplejerske Charlotte Phanareth, Onkologisk Klinik
  • Økonomens overvejelser over hvordan man laver ”budget” og ”regnskab” på sådan en case v. Centerøkonom Peter Ravn, Finsencentret
 • Sygeplejekonsultationer for patienter med brystkræft v. Klinisk sygeplejespecialist Helle Gyldenvang, overlæge Ulla Brix Tange og afdelingssygeplejerske Ulla Matthiesen, Onkologisk Klinik. 
 (pdf, åbner på ny fane)Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor