Nye korte patientforløb i opvågningsafsnittet

Med et nyt dagkirurgisk tilbud møder patienterne direkte op i Anæstesi- og Operationsklinikken til et enklere og kortere indlæggelses- og operationsforløb.
Store og langvarige operationer, transplantationer, multisyge patienter – er det almindelige billede af opgaverne i Anæstesi- og Operationsklinikken (ANOP) såvel på operationsgangen som i opvågningen, POTA. 

Nu modtager klinikken patienter til helt enkle og ukomplicerede indgreb, og de møder i det perioperative afsnit, POTA og bliver udskrevet derfra blot et par timer senere, til gavn for både patienter, ansatte og økonomi. 

Indlagt og udskrevet samme dag 

Tidligere skulle disse patienter til cystoskopi møde op i Urologisk Kliniks sengeafsnit, indlægges, informeres, køres af portører til Anæstesi -og Operationsklinikken på 4. sal til operation, for derefter at blive kørt tilbage til sengeafsnittet på 11. sal til samtale og udskrivelse. 

I samarbejde med Urologisk Klinik modtager Anæstesi- og Operationsklinikken (ANOP) nu i stedet udvalgte og visiterede patienter til dagkirurgiske forløb, og hvor patienterne tidligere mødte ind i sengeafsnittet i Urologisk Klinik møder de i stedet op i ANOPs  perioperative afsnit, POTA og går også hjem derfra. 

En cystoskopi er en kikkertundersøgelse foretaget i blæren under fuld bedøvelse. For mange patienter er det et enkelt og ukompliceret indgreb og nu tager det ikke mere end en formiddag, hvorefter patienterne bliver udskrevet. Klinikken modtog den første dagkirurgiske patient d. 27. maj, og han forlod POTA i bedste velbefindende allerede kl. 10 om formiddagen.

Maksimal udnyttelse af ressourcer, høj kvalitet og tilfredse patienter

- Denne indsats har virkelig været en win win på flere områder. Kirurgerne sparer en del tid, fordi planlægningen omkring indgrebene understøtter et meget effektivt operationsflow. Det giver nogle meget hurtige operationsforløb - siger Mette Misfeldt, ledende oversygeplejerske i Anæstesi og Operationsklinikken på Rigshospitalet. – Vi springer et led over, ved at have patienterne liggende her hos os helt indtil udskrivelsen, og der er et samlet team omkring patienten, som gør forløbet effektivt og patienterne trygge. Kirurgen er lige rundt om hjørnet, når patienten er klar til at høre om indgrebet og behøver derfor heller ikke ’rejse’ op og ned mellem etagerne mellem operation og sengeafsnit. Det giver værdi for patienten at vide at han eller hun ser kirurgen, anæstesipersonalet og operationspersonale umiddelbart før men i særdeleshed også efter operationen.

Faglig bredde gavner arbejdsmiljøet

De nye opgaver giver samtidig nye udfordringer til klinikkens opvågningssygeplejersker, som plejer at være gearet til de store komplicerede operationer af patienter, der ofte har op til flere sygdomme med sig, som man skal være opmærksom på.

- Det gør noget virkelig godt for vores faglige miljø, at vi med disse forløb får nogle hurtige og enkle opgaver ind i klinikken. De er en god modvægt til alle de komplicerede patienter vi ellers arbejder med, siger Astrid Weltzer, afdelingssygeplejerske i opvågningsafsnittet POTA, som sammen med kollegaer fra hhv. Urologisk Klinik og ANOP har stået bag etableringen af dagkirurgien i klinikken. 


Udflytning til Nordfløjen skaber rum til strategiske indsatser

De nye dagkirurgiske forløb er blevet mulige efter HovedOrtoCentrets udflytning af opvågningspatienter til Nordfløjen. Udflytningen har frigjort fysisk kapacitet i POTA’s formiddagstimer og dermed også givet plads til at realisere den første af klinikkens strategiske indsatser. 

Næsten samtidig med indførelse af de korte cystoskopiforløb, har afdelingen implementeret at patienter  med lav blodprocent pga. jernmangel kommer til POTA til jerninfusion samme dag, som de er til forundersøgelse. Dette falder godt i tråd med afdelingens opgaver med optimering af patienten præoperativt og i særdeleshed som en del af forbedringen af det postoperative forløb og fremmelse af rekonvalscens. Dette er sket i samarbejde med Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C. 

Kontakt

Astrid Weltzer, Lene Doktor og Morten Bundgaard-Nielsen
Afsnitsledelsen POTA 2042, perioperativt afsnit i Anæstesi og Operationsklinikken

Mette Misfeldt og Birgitte Ruhnau
Afdelingsledelsen,  Anæstesi – og Operationsklinikken, Center for Kræft og Organsygdomme

 Redaktør