Værdibaseret sundhed i Center for Kræft og Organsygdomme

I Center for Kræft og Organsygdomme arbejder vi med værdibaseret sundhed gennem strategien 'Det menneskelige hospital. Målet er trygge patienter, der i videst muligt omfang kan håndtere deres liv med sygdom og fortsætte deres hverdagsliv.


De politiske visioner for værdibaseret sundhed 

Regionsrådet i Region Hovedstaden ønsker et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor patienten får den behandling, som giver ham eller hende mest mulig værdi. Det skal ske ved, at sundhedsvæsenet fokuserer på de 3 dimensioner i figuren til venstre: 1) Den patientoplevede kvalitet og effekt, 2) Den faglige kvalitet og 3) God ressourceudnyttelse. Det samtidige fokus på alle 3 dimensioner kaldes også værdibaseret sundhed – forkortet VBS.
Slutresultatet for den enkelte patient er det afgørende, når vi skal vurdere, om sundhedsvæsenet har gjort det godt. Samtidig er det vigtigt, at sundhedsvæsenet fortsat har fokus på sin forpligtelse til at anvende de givne ressourcer bedst muligt til behandling og pleje af alle patienter.

Omsat til CKO strategi

I vores center løser vi mange opgaver, der bl.a. rummer pleje, behandling, forskning, uddannelse og det gode arbejdsliv. Dette notat rummer forslag til, hvordan vi omsætter den ramme, som værdibaseret sundhed udgør, til konkrete handlinger. Det er således en strategi for VBS i CKO - dog ikke en strategi, der dækker over alle opgaver.

Værdibaseret sundhed rummer nye muligheder for at gøre det rigtige og skabe størst mulig værdi for patienterne. Hvor vi tidligere har været meget styret af den aktivitetsbaserede økonomistyring, har vi i dag bedre mulighed for - i alle udviklingstiltag – at have et samtidigt og ligeværdigt fokus på alle 3 dimensioner: patientoplevet kvalitet, faglig kvalitet og de rigtige valg/god ressourceudnyttelse. Vi vil gøre det på en måde, hvor vi fortsat finder nye veje, så CKO kan blive et fyrtårn indenfor innovation og udvikling til gavn for patienten. Vi vil gøre det på måder, der giver ledere på alle niveauer mod på – og redskaber til - at bane vejen; på måder, der involverer patienter, pårørende og klinikere; og på måder, der medvirker til at øge medarbejdernes trivsel, faglige stolthed og det tværfaglige samarbejde. Sagt med andre ord, det handler rigtig meget om ordentlighed – både i forhold til patienter, pårørende og personale.

Vi søger nye veje, så Center for Kræft og Organsygdomme kan blive et fyrtårn indenfor innovation og udvikling til gavn for patienten.  Vi arbejder ved at
  • Give ledere på alle niveauer mod på – og redskaber til - at bane vejen.
  • Involvere patienter, pårørende og klinikere i udvikling og implementering af løsninger.
  • Øge medarbejderes trivsel, faglige stolthed og det tværfaglige samarbejde.

Læs mere om vores strategi og hvordan vi arbejder her:
Det menneskelige hospital - CKORedaktør