Enhed for Patientinddragelse i Center for Kræft og Organsygdomme

Center for Kræft og Organsygdomme har etableret Enhed for Patientinddragelse. Vores opgave er at drive og understøtte initiativer, der fremmer patientinddragelse og værdibaseret sundhed i centrets klinikker.

I Enhed for Patientinddragelse arbejder vi med 


  • Projektledelse og/eller deltagelse i organisationsudviklingstiltag der har fokus på øget patientcentrering.
  • Metoder der inddrager patienter i organisationens udviklingsarbejde, med andre ord - organisatorisk patientinddragelse.
  • Facilitering af workshops, temadage og udviklingsforløb i centrets klinikker.
  • Undervisning, sparring og rådgivning vedrørende  individuel patientinddragelse, fælles beslutningstagen og værdibaseret styring.
  • Henvisning til ressourcer, viden og eksterne samarbejdspartnere indenfor området.
Vores arbejde i enheden bygger bl.a. på erfaringer fra et samarbejde med den amerikanske organisation Planetree, som vi samarbejde med fra 2013 – 2018.  


Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os i Enheden for Patientinddragelse. 

Katrina Pitt Winther
Projektchef 
Tlf: 51 29 01 32


Louise Malene Lindstrøm 
Projektkoordinator
Se vores tidligere arrangementer og begivenheder

Menneske i systemet (Patientinddragelsesdag 2018)
Patientinddragelsesdagen 12. september 2018 satte fokus på mennesket i systemet

Undervisning

Vores udviklingstiltag bliver understøttet af undervisning af personalet. Formen varierer men herunder er eksempler på, hvordan vi arbejder.

  • Samarbejdet med skuespillere til træning af ny type samtaler (Samtaler om Liv og Behandling)
  • Trænet sygeplejersker i nye arbejdsgange (Vagtoverlevering ved sengene)
  • Undervist og superviseret i det konstruktive samarbejde med socialt sårbare patienter (Inddragelse af socialt sårbare hoved/halskræft patienter)
  • ”Menneske i systemet”: Refleksionsrum for læger og sygeplejersker, der arbejder med fælles beslutningstagen med kræftpatienter – ledet af præst og psykolog
Søger du hjælp/inspiration er du velkommen til at kontakte os i Enhed for Patientinddragelse. 
Redaktør