Enhed for Patientinddragelse i Center for Kræft og Organsygdomme

Center for Kræft og Organsygdomme har etableret Enhed for Patientinddragelse til at drive og understøtte initiativer, der fremmer patientinddragelse og værdibaseret sundhed i centrets afdelinger.

I Enhed for Patientinddragelse arbejder vi med 


  • Projektledelse og/eller deltagelse i organisationsudviklingstiltag der har fokus på øget patientcentrering.
  • Metoder der inddrager patienter i organisationens udviklingsarbejde, med andre ord - organisatorisk patientinddragelse.
  • Facilitering af workshops, temadage og udviklingsforløb i centrets klinikker.
  • Undervisning, sparring og rådgivning vedrørende  individuel patientinddragelse, fælles beslutningstagen og værdibaseret styring.
  • Henvisning til ressourcer, viden og eksterne samarbejdspartnere indenfor området.
Vores arbejde i enheden bygger bl.a. på erfaringer fra et samarbejde med den amerikanske organisation Planetree, som vi samarbejde med fra 2013 – 2018.  


Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os:

Anne Berg Villumsen
Projektleder, hovedansvarlig for området​
Louise Malene Lindstrøm 
Projektkoordinator
Lea Gulstav Dalgaard
Projektme​​​​​​darbejder
Tlf: 5-7831Katrina Pitt Winther
Ansat i delestilling. 1. dag i CKO og 4 dage centralt​
Tlf: 51 29 01 32Undervisning

Vores udviklingstiltag understøttes af tværfaglighed, ændrede arbejdsgange og af undervisning. 

Herunder er eksempler på skræddersyede undervisningstilbud

  • Træning i ”Direkte Patientfeedback”: Undervisning af specialister og ledere, der ønsker at anvende metoden i egen afdeling, hvor patienter inviteres til at fortælle om deres oplevelser – imens personale lytter med for efterfølgende at aftale forbedringer
  • Simulationstræning med skuespillere til understøttelse af nyt samtalekoncept (Samtaler om Liv og Behandling)
  • Simulationstræning med sygeplejersker i nye arbejdsgange omkring ”Vagtoverlevering ved sengene”
  • Undervisning og supervision i det samarbejde med socialt sårbare hoved/halskræftpatienter 
  • ”Menneske i systemet”: Refleksionsrum for læger og sygeplejersker, der arbejder med fælles beslutningstagen med kræftpatienter – ledet af præst og psykolog
Søger du hjælp/inspiration er du velkommen til at kontakte os.


Se vores tidligere arrangementer og begivenheder

Menneske i systemet (Patientinddragelsesdag 2018)
Patientinddragelsesdagen 12. september 2018 satte fokus på mennesket i systemetVi samarbejder med 


Patienter og pårørende med i afdelingernes udvikling

Patienter og pårørende i Center for Kræft og Organsygdomme (CKO) skal opleve tryghed, indflydelse og hjælp til selvhjælp. Behandling og pleje skal tage udgangspunkt i den enkelte patients behov og livssituation. 

Vil du hjælpe med at holde os fast på dette – eller har du konkrete input og ideer til os, så send en mail til projektchef Katrina Pitt Winther på katrina.pitt.winther@regionh.dk


Systematisk patientinddragelse

Her kan du læse eksempler på indsatser, metoder og definitioner i CKO:

Det menneskelige hospital

Systematisk patientinddragelse er en integreret del af centrets måde at arbejde med den nye styringsmodel: Værdibaseret Sundhed.


Redaktør