Livet med livstruende sygdom - hvad er meningen?

Lyt til rigshospitalet.dk/patientpodcast hvor patienter, pårørende og fagfolk fortæller om, hvordan det er at leve med alvorlig sygdom.


Med sygdom og døden tæt inde på livet oplever mange både angst, meningsløshed og magtesløshed. 

I den tredje – og foreløbigt sidste  – podcast med patientfortællinger fra Rigshospitalet møder du to patienter og en af Rigshospitalets præster. De har hver deres betragtninger over og forslag til, hvad der kan være hjælpsomt, når man som syg kan blive overmandet af tanker og følelser, og over hvordan man tager samtalen om det, der er svært at tale om.

Alvorlig sygdom giver anledning til mange spørgsmål. For mange bliver eksistentielle overvejelser og samtaler mere påtrængende. Hvad der lindrer og hjælper er individuelt, der er ingen facitliste – men der er inspiration og trøst at hente – fx hvis man kan rykke tættere sammen med dem, der betyder noget.

Podcasten henvender sig til både patienter og pårørende. Den kan sammen med de to tidligere bruges som afsæt for at tænke over – og tale om de svære ting, og de hjemlige samtaler kan hjælpe med at gøre det nemmere for patienter og pårørende at mærke, hvad det er, der fylder og er vigtigt for dem. 

Find alle patientfortællingerne på rigshospitalet.dk/patientpodcast.

Rigshospitalets podcast med patientfortællinger er støttet af projektmidler fra sundhedsstyrelsen til fremme af beslutningsstøtteværktøjer, samt af midler til understøttelse af non-malign palliation.Redaktør