Unge designere vil forbedre kræftpatienters ophold på Rigshospitalet

​​Udstilling i forhallen på Blegdamsvej viser 12 designforbedringer, der kan løse problemstillinger fra hverdagen for kræftpatienter og medarbejdere på Rigshospitalet.

Designstuderende fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) vil hjælpe kræftpatienter på Rigshospitalet til bedre oplevelser under hospitalsopholdet og skabe bedre arbejdsforhold for de sundhedsprofessionelle.

– Vi har brug for at få udfordret vores traditionelle perspektiver, og derfor opsøger vi samarbejdspartnere, der repræsenterer andre fagligheder. Fremtidens forskningsresultater skabes i stigende grad ved at vi forskere interagerer på tværs af videnskaber, så der kan opstå kreative ideer, nye refleksioner og innovative løsninger på sundhedsområdet, siger seniorforsker Karin Piil, der har været Rigshospitalets ansvarlige på projektet sammen med klinisk sygeplejespecialist Helle Holm Gyldenvang og professor Helle Pappot fra Onkologisk Klinik.

De tre er gået ind i samarbejdet med håb om, at tværfagligt samarbejde kan gavne både patienter og de sundhedsprofessionelle.

Design skaber rum og aktivitet

Designerne har blandt andet taget fat om det faktum, at hospitalet mangler plads, og at der er behov for at skabe bedre rammer for diskretion, så man kan føre private samtaler og føle sig tilpas i det offentlige rum på hospitalets fællesområder. Denne problemstilling er forsøgt løst ved, at markeringer på gulv, vægge og møbler på en behagelig, men tydelig, måde afgrænser og skaber et privat rum på en hospitalsgang.

– Nu vil vi ud fra de unge designeres forslag teste nogle af løsningerne og finde ud af, hvordan de fungerer i kræftafdelingens hverdag, siger Karin Piil.

De studerende er blevet inspireret af deres iagttagelser på Rigshospitalet og de adfærdsmønstre, de har set i Onkologisk Klinik. For at skabe de bedste løsninger, har de involveret patienter i det omfang, det var muligt. Nogle studerende har arbejdet med at gøre klinikkens informationsmateriale mere overskueligt og forståeligt for patienterne, mens andre er kommet med forslag til, hvordan kræftpatienter kan inspireres til at bruge trapperne og dermed motionere under deres ophold. Motion kan mindske bivirkningerne ved kræftbehandling, og derfor er de studerende kommet med løsninger, der motiverer patienterne til bevægelse.

– For os er det en stærk motivation, at vores ide kan gøre en forskel i menneskers liv, og at det ikke er design for designets skyld, siger Julia Kassandra Klibo, der er designstuderende og med i gruppen bag en kampagne for mere fysisk bevægelse på hospitalet.

De studerende besluttede under et researchbesøg på hospitalet, at de ville forsøge at aktivere den viden, som de sundhedsprofessionelle har om motion og cancer, og de muligheder for bevægelse, som hospitalet rummer, med en ny designløsning. Gruppen foreslår en motionskampagne, der, foruden plakater, indebærer, at der lægges en løbebane med inspiration fra et atletikstadion fra stueetagen og videre op ad trappen til kræftafdelingen.

– Vi vil gerne hjælpe til, at patienterne ikke går glip af vigtig information og bliver støttet i at være fysisk aktive, siger Julia Kassandra Klibo.

Udstillingen af de i alt 12 projekter i Rigshospitalets forhal åbnede onsdag den 29. januar klokken 12.30 og kan ses frem til mandag den 3.  februar.
Redaktør