​​​​​​Bioanalytiker ved LAF bænk. Foto: Tomas Bertelsen
​​​​​Bioanalytiker ved LAF bænk. Foto: Tomas Bertelsen

Forskning i HovedOrtoCentret

​HovedOrtoCentret indtager en aktiv og forpligtende rolle i opfyldelsen af Rigshospitalets vision om at være et kraftcenter for sundhedsvidenskabelig forskning.​ ​Det er centrets mål at styrke den tværfaglige indsats, så forskere på alle niveauer trives i et inspirerende og godt forskningsmiljø på tværs af afdelinger, enheder, specialer og interessefelter