Publikation og vejen dertil

Når du har færdiggjort et manuskript begynder processen med at få det publiceret. Publikationsprocessen kræver både tid og hårdt arbejde. 

Det er meget normalt at få afslag fra et eller flere tidsskrifter, inden man får sit manuskript accepteret og på grund af de lange svarfrister fra reviewerne går der derfor ofte op til et år eller mere, fra man har indsendt et manuskript, til det er udgivet i et tidsskrift. Man skal derfor væbne sig med tålmodighed.

Her følger en guide der forhåbentlig kan gøre processen lidt mere gennemskuelig.

1. Valg af tidsskrift

Det første trin vil oftest være valg af tidsskrift. Der findes utrolig mange tidsskrifter, nogle er meget fagspecifikke, og andre dækker medicinsk forskning bredt. Derudover varierer de meget i kvalitet. 

 • Impact factor
  En umiddelbar god indikator for et tidsskrift er dets impact factor. Impact factor angiver, hvor ofte artikler udgivet i det pågældende tidsskrift bliver citeret. En høj impact factor er derfor værd at gå efter. Nogle af de højeste impact factors ses hos New England Journal of Medicine (IF-2017: 79,3), the Lancet (IF-2017: 53,3), og Nature (IF-2017: 41,7).  

 • Strategi
  Selvom man skal forsøge at vælge et tidsskrift, der passer nogenlunde til niveauet af ens artikel, er det en god strategi at sigte lidt højt det første sted, man sender ind. Hvis man får afslag her, kan man altid sende til et lidt lavere rangeret tidsskrift. 

 • Et tidsskrift ad gangen
  Man må desuden kun sende sit manuskript ind til et tidsskrift ad gangen. Har man har sendt et manuskript ind, skal man således vente på deres svar, før man eventuelt sender til et andet tidsskrift.

 • Betaling
  Du vil, som regel, skulle betale et mindre beløb til tidsskriftet, du udgiver i. Der findes dog mange tidsskrifter der på forhånd, det vil sige før de har set dit manuskript, tilbyder at udgive din artikel mod et pengebeløb, og altså uden peer-review. Man kan altså altid få udgivet et manuskript, man har skrevet, men det er ud fra et videnskabeligt synspunkt at foretrække at tidsskriftet, man udgiver i som minimum er peer-reviewed (se punkt nedenfor om review processen).  

2. Indsendelse af Cover letter

Når man indsender et manuskript til et tidsskrift, skal man vedlægge et cover letter. Et cover letter skal være formelt og informativt og adresserer editoren specifikt. Det skal beskrive, hvad man har fundet i sit studie, relevansen af det, og eventuelt hvorfor det passer til det pågældende tidsskrift.

Tidsskrifterne er selv sagt interesseret i at udgive artikler, der kan øge deres impact factor, derfor skal du overbevise editor om betydningen af netop det studie, du indsender.

Du kan se en skabelon for cover-letter længere nede på siden.

3. Review processen

Når du har indsendt dit manuskript til et tidsskrift vil tidskriftes editor oftest kort efter vurdere manuskriptet. Hvis editor ikke finder manuskriptet relevant for tidsskriftet vil du oftest få besked indenfor et par uger efter du har indsendt manuskriptet, men der kan også gå væsentlig længere tid. Hvis manuskriptet derimod indledningsvist bliver vurderet som relevant, bliver det sendt videre i peer-review.

 • Hvad er peer-review?
  Peer-review (på dansk: fagfælle bedømmelse) er en proces hvor andre forskere indenfor manuskriptets forskningsområde gennemlæser din artikel. Det vil oftest være to personer, men kan være mellem én og fire. Hos nogle tidsskrifter kan man foreslå relevante reviewerer blandt tidsskriftes editorial board, her kan man foreslå nogen, hvis arbejde man selv eller ens vejleder kender.

 • Tre mulige bedømmelser
  Reviewerne vender typisk tilbage med en bedømmelse af manuskriptet igennem indenfor to til fire måneder.

  Der er typisk tre udfald af reviewernes bedømmelse: 
  • Ikke-relevant for tidsskriftet
  • Relevant med ”minor revisions
  • Relevant med ”major revisions 
Minor og major revisions henviser til, hvor meget der skal rettes i manuskriptet, før det kan udgives i tidsskriftet. Kun i meget sjældne tilfælde accepteres et manuskript uden rettelser.
                         
Næste skridt er derfor enten at sende manuskriptet ind til et andet tidsskrift hvis man har fået afslag, eller at rette det til i forhold til reviewernes kommentarer, og dernæst re-submitte manuskriptet. Der er stor forskel på reviewere, nogen går meget i detaljen og retter enkelte ord eller endda kommaer, andre giver kun mere overordnede kommentarer, eksempelvis at de synes, der skal tilføjes en statistisk analyse. 

4. Besvarelse af reviewers kommentarer – re-submition

Når man re-submitter efter et review skal man vedlægge et decision letter respons, der ligesom cover letteret skal skrives i en formel tone. Heri skal man gerne takke reviewerne og editoren for at have brugt tid på at kommentere ens manuskript. Dernæst skal man svare på kommentarerne fra reviewerne. 

 • Det er vigtigt, at man adresserer samtlige kommentarer fra reviewerne. 
 • Hvis der er kommentarer, man af forskellige årsager ikke kan imødekomme, skal man beskrive eller argumenterer, hvorfor man ikke kan det. 
 • Som udgangspunkt skal man dog forsøge at imødekomme alle kommentarerne. 
 • Man skal være opmærksom på eventuelle deadlines for re-submission, disse kan variere mellem én til flere måneder.
Såfremt man har revideret manuskriptet fyldestgørende i forhold til reviewernes kommentarer vil manuskriptet efterfølgende blive accepteret. I nogle tilfælde vil man få manuskriptet tilbage igen med yderligere rettelser. Kun i meget få tilfælde afvises manuskriptet efter re-submission, men det kan forekomme.

5.Når manuskriptet er accepteret

Når manuskriptet er accepteret sætter tidsskriftet det op til tryk. I den forbindelse skal man godkende proofs, det vil sige læse korrektur på manuskriptet. Herefter vil det som oftest kort efter blive udgivet på tidsskriftets hjemmeside. Derefter kan der gå op mod et halvt år før artiklen trykkes i en fysisk udgave af tidsskriftet.

Skabelon til cover letter

Name of Editor-in-Chief
Editor-in-Chief,
Journal name
Address
Zip code and city
Country Your city, date
 
Dear (Editor-in-Chief name)
 
Please find enclosed our manuscript entitled: ”XXX”, which we kindly ask you to consider
for publication in (Journal name) as an original article.
This is…. (introduktion til, hvad din forskning handler om – summeret op på 3-5 linjer)
In this manuscript we report…. (de resultater jeres forskning har opnået på 3-5 linjer)
We believe that our findings are highly…. (XXXXX) and we hope you will consider our
manuscript for (Journal name) as an original article. (Beskriv, hvorfor din forskning passer godt til tidskriftets ”Aims” og, hvorfor jeres forskning er yderst relevant og vil blive læst og citeret af mange (det er vigtigt for tidskriftet, at det gør))
The paper represents original material, has not previously been published, and is not
being considered for publication elsewhere. The manuscript has been approved by each author
 
On behalf of the authors.
Sincerely,
Your name
Your department
Your Hospital affiliation
Hospital address
Email:
Phone:
 


Redaktør