Styrelsen for patientsikkerhed

Hvis du i dit forskningsprojekt skal bruge data fra patientjournaler kræver det en godkendelse fra Styrelsen for patientsikkerhed. Styrelsen er en institution, der hører under Sundheds- og Ældreministeret, og varetager, som navnet angiver, en lang række arbejdsopgaver relateret til patientsikkerhed, herunder beskyttelse af sundhedsdata.

Sådan søger du

Du søger ved at udfylde et ansøgningsskema og vedlægge en udtalelse fra din vejleder på deres hjemmeside stps.dk under Sundhedsprofesionelle og myndigheder > Rettigheder og pligter > Patientjournaloplysninger til forskning > Ansøgningsskema. Behandlingstiden er typisk 15 uger.

Der kræves dog ikke godkendelse fra Styrelsen for patientsikkerhed, hvis
  • Journaloplysningerne indsamles med skriftligt samtykke fra patienterne
  • Oplysningerne videregives fra databaser godkendt af Sundhedsstyrelsen
  • Projektet har opnået godkendelse fra Videnskabsetisk Komité og denne godkendelse indebærer videregivelse af patientjournaloplysninger.
Vær opmærksom på at en godkendelse til videregivelse af oplysninger fra patientjournaler fra Styrelsen for patientsikkerhed kun omfatter videregivelsen, der skal altså også indhentes godkendelse fra datatilsynet til at opbevare dataene. (Læs mere i afsnittet Datatilsynet og dataanmeldelser).


Redaktør