Generelt om siderne

Velkommen til HovedOrtoCenterets forskningshjemmeside Én Indgang.

Her på siderne har vi samlet al den information, du skal bruge som ny forsker, uanset om du er medicinstuderende eller ph.d.-studerende.

Som ny forsker er der utrolig mange forhold og aspekter, du skal sætte sig ind i, og det kan være svært at skabe sig et overblik. Mange kender desuden til oplevelsen af sent i en proces at blive gjort opmærksom på en detalje, der kunne have lettet processen betydelig, hvis man havde kendt til den fra starten. Vejledere har ofte travlt og deres tid er oftest bedre brugt på specifik vejledning i forhold til ens forskning i stedet for de mere gængse administrative forhold. 

Formålet med disse sider er derfor at samle relevante informationer og give et lettilgængeligt overblik over, hvad man skal forholde sig til fra start til slut i dit forskningsprojekt.

Vi håber, at Én indgang giver dig en god start og hjælp til et godt forløb.

Siderne er udarbejdet i samarbejde med HovedOrtoCenterets ledelse.

Én indgang er udarbejdet af:


Redaktør