Juridisk rådgivning

Som forsker i HOC har du adgang til juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med Region Hovedstadens rammeaftale om advokatydelser. Rådgivningen gives især til udarbejdelse af forskellige former for kontrakter og samarbejdsaftaler. Derudover kan du også få rådgivning, hvis der skulle opstå enighed om kontraktoverholdelse og lignende. 

Rammeaftalen er overordnet delt op i fem dele.

Entrepriseret

Denne del af rammeaftalen vil sjældent være relevant for forskere i HOC, men hvis der skulle blive brug for det ydes der bistand til gennemførelse af entrepriseprojekter, udarbejdelse af entreprise- og rådgivningskontrakter og lignende.

Arbejds- og ansættelsesret

Denne del er ligeledes kun relevant for forskere i HOC i enkelte tilfælde, men der kan her hentes juridisk rådgivning relateret til ansættelsesforhold, dette gælder både kollektive og individuelle forhold.

It-ret og Persondataret

Her tilbydes der juridisk lovgivning til udarbejdelse af og sager vedrørende IT-kontrakter, samt juridisk rådgivning i forbindelse med Databeskyttelsesforordningen og persondatalovgivningen. Det betyder, at hvis du for eksempel har behov for rådgivning relateret til opbevaring af persondata, samtykker, IT-kontrakter eller du har henvendelser til eller fra Datatilsynet, kan du få juridisk rådgivning her. (Dataanmeldelser til Datatilsynet skal dog sendes som beskrevet i afsnittet om Dataanmeldelser).

Udbudsret og Kontraktret

Denne del omfatter rådgivning i forbindelse med kontrakter ved indkøb, og generelt i forhold til udbud. Desuden tilbydes rådgivning relateret til udarbejdelse af kontrakter, der ikke umiddelbart falder ind under ovenstående dele af rammeaftalen.

General Aftale

Denne del dækker det, der ikke umiddelbart falder ind i de øvrige dele af rammeaftalen, og er altså ikke relateret til enkelte sagsområder. Her vil du kunne få rådgivning omkring immaterielret, specialret/særlovgivning, offentligret, ejendomsret, erstatningsret, og procesret.

Kontakt

For hver del af rammeaftalen er der defineret én til to hovedkontaktpersoner, som skal indledningsvist. Du kan få yderligere information om de enkelte dele af rammeaftalen og finde for kontaktoplysninger på kontaktpersonerne kan på Rigshospitalets intranet under Forside > Organisation > Økonomi > Indkøb og udbud > Brug af juridisk bistand i Region HovedstadenRedaktør