Presse og kommunikation

Hvorfor skal du fortælle om din forskning

Du er som forsker afhængig af, at andre forstår, hvad du laver, og hvilken værdi og relevans din forskning bidrager med. Derfor er det essentielt, at du kan formulere din forskning så alle kan forstå det, ellers forsvinder det i mængden. Omvendt jo flere der forstå relevansen af din forskning, jo større værdi har den og des nemmere får opbakning til din (kommende) forskning. 

Det er bl.a. via patientforeninger og medieomtaler, at fondene, patienterne, kollegaerne lægger mærke til den forskning, som vi bedriver. Der sidder politikere, fondsmedlemmer og andre bedømmere og beslutningstagere, der ikke nødvendigvis læser den medicinske litteratur. Her spiller det en væsentlig rolle, at de kan se relevansen af ens forskning, og resultaterne er formidlet og omtalt bredt.

Men det er sjældent forskningsresultater, når frem til andre relevante målgrupper end forskningens verden, hvis du ikke selv fortæller om dem.

Fortæl om din forskning – kontakt til medierne

Journalistisk dækning af ens forskning er en rigtig god mulighed for at opnå omtale og skabe synlighed omkring den viden og de resultaterne, som du har skabt. Der er mange muligheder, og det kan give pote, at kontakter andre medier end de store nationale. 

Hvad skal du selv gøre, før du kontakter til pressen?

En nyhed eller god historie formuleret med:
 • En opsigtsvækkende overskrift
 • En klar pointe (budskab) i første afsnit
 • Kernen i historien fortalt på max tre-fem sætninger. Vær konkret
 • Gerne konkrete eksempler, der kan illustrere din pointe
 • Evt. billeder og faktaark
 • Dine kontaktoplysninger
 • Kontakt til HovedOrtoCentrets kommunikationskonsulent, hvis du ønsker sparring
Husk vær konkret, brug korte sætninger, let forståeligt sprog og brug almindelig danske ord i stedet for fagtermer og lægelatin.

Når pressen kontakter dig

Som forsker vil du måske komme ud for at blive kontaktet af en journalist, der gerne vil skrive om dine forskningsresultater eller fagligt input til en artikel. Der er i nogle forskningsgrupper skepsis mod at responderer på disse henvendelser, da nogle har oplevet, eller kender til historier, hvor forskningsresultater og individuelle forskere er blevet misforstået, eller at journalistens artiklen har haft en uhensigtsmæssig vinkling. Oftest er det dog bare om at gribe muligheden, når den opstår – især hvis det er dit forskningsområde, henvendelsen drejer sig om.

Spørg journalisten – og skriv ned
 • Hvilket medie ringer journalisten fra?
 • Skriv navn, telefonnummer, email ned
 • Hvilken historie vil journalisten fortælle?
 • Hvad ved han/hun på forhånd?
 • Hvad er vinklen?
 • Vurder: Er du den rette og ønsker du at udtale dig?
 • Det er OK at tilbyde at ringe tilbage lidt senere, så du har tid til at tænke og evt. vende henvendelsen med en kommunikationskonsulent

Når du skal interviewes om din forskning

Før interviewet
 • Overvej, om du er den rigtige til at svare 
 • Sæt dig ind i sagen
 • Aftal rammerne for interviewet med journalisten
 • Tænk over dine hovedbudskaber 
 • Informér din ledelse og kommunikationsafdeling
Under interviewet:
 • Hold dig til sagen og det, du ved 
 • Vær rolig og venlig 
 • Brug korte, præcise svar og gentag dine hovedbudskaber 
 • Svar ikke på ledende spørgsmål 
 • Få spørgsmål gentaget, hvis du ikke forstår dem 
 • Bed journalisten opsummere til sidst 

Få altid dine citater og artiklen til gennemsyn 

Uanset om det er dig, der kontakter journalisten eller omvendt, skal du have dine citater til godkendelse. På den måde sikrer du, at du ikke er blevet misforstået, og indholdet er rigtigt. Vær opmærksom på, at du kun retter i dine egne citater eller hvis noget er faktuelt forkert (blevet misforstået). 

Pressekurser og rådgivning

Du kan altid få hjælp og rådgivning til pressekontakt og formidling af forskningsnyheder, større bevillinger, prismodtagelser eller lignende. I HovedOrtoCentret har vi vores egen kommunikationskonsulent, som du altid kan kontakte og som kan rådgive og hjælpe dig både ved reaktiv og proaktiv forskningsformidling og pressekontakt. 

Du kan som ansat på Rigshospitalet deltage på Kommunikationsafdelingens pressekurser, hvor du træner din forskningsformidling og får indblik hvordan medierne arbejder, og hvordan du håndterer den. Pressekurserne bliver afholdt løbende. Det er også altid muligt at kontakte HovedOrtoCentrets kommunikationskonsulent, som også kan afholde kurset. 

Hvis man er ph.d.-studerende er der via KU mulighed for at tage et ph.d.-kursus med fokus på netop præsentationen af forskning i medierne. Kurset hedder: ”Hey you, let me tell you about my research”.
Redaktør