Systematisk/Narrativt review

Hvad er forskellen på et systematisk review og et narrativt review

  • Et review er en systematisk indsamling af litteratur baseret på originale studier 
  • For et systematisk review er målet, at litteratursøgningen identificerer alt, der er udgivet om problemstillingen 
  • Et narrativt review er en subjektivt udvalgt mængde litteratur. Formålet er, at præsentere den nuværende viden der er inden for et givent område 

Inden søgningen

Fire trin inden du starter dit søgearbejde
  1. Gør dig selv klart, hvad det er, du ønsker at undersøge.
  2. Gør dig selv klart, hvor mange og hvilke søgemaskiner du ønsker at gøre brug af
  3. Overvej hvordan du ønsker at notere dine fund.
  4. Beslut hvilket referenceprogram du ønsker at bruge til dine referencer.
1.Gør dig selv klart, hvad det er, du ønsker at undersøge.
Dette kan du med fordel gøre ved at skrive de overordnede emneord i et mindmap eller en anden form for oversigt. Herefter er det en god ide, at lave en grov søgning på Pubmed, for at se hvor meget data der allerede er lavet på området, samt om der umiddelbart ser ud til at være reviews lavet om samme emne. Hvis dette er tilfældet, kan man med fordel vælge at vinkle sit review lidt, så det ikke kommer til at ligne de reviews der allerede er på området for meget. 
 
2. Gør dig selv klart, hvor mange og hvilke søgemaskiner du ønsker at gøre brug af.
Du kan se, hvilke databaser du kan bruge på regionh’s intranetside

Du kan med fordel tage et søgekursus, hvis du er usikker på din søgestrategi i forbindelse med dit review. Det kongelige bibliotek afholder gratis litteratursøgningskurser i Pubmed og Embase. Se deres kalender her.

Hvis du regner med at lave en metaanalyse, er det en god ide også at tage til et statistikkursus i det program, du ønsker at bruge.

3.Overvej hvordan du ønsker at notere dine fund
Overordnet er der to muligheder. En mulighed er, at notere artikel med navn, dato, samt hvorfor den er inkluderet/ekskluderet i excel eller word. 
En anden mulighed er at bruge et decideret “review management” program. Et af disse er Covidence. Der findes også andre. Fordele ved review management programmer er, at det giver et godt overblik over dine artikler, sorterer duplikater fra og kan være tidsbesparende. Ulempen er, at programmerne er limiterede, når man bruger den gratis version. Covidence har i sin gratis version kun op til 500 artikler i søgningen med et limiteret antal reviewers. Afgør med dig selv, hvor omfattende dit review skal være. Hvis det er et lille review med få artikler, der skal screenes, er Covidence en god løsning. Se mere på Covidence hjemmeside.

4. Beslut hvilket referenceprogram du ønsker at bruge til dine referencer
Populære referenceprogrammer er Mendeley, Endnote, Zotero, Refman. Hvis du har problemer med Mendeleys tilknytning til word på en regH computer, kan IT-servicedesk hjælpe dig.

Standarder for litteratursøgning 

For systematiske reviews og metaanalyser giver PRISMA en godt overblik over korrekt litteratursøgning, kvalitetsvurdering og afrapportering.

Søgningen

To gode råd til søgearbejdet
  1. Vælg søgestreng
  2. Definer dine eksklusions- og inklusionskriterier

1.Vælg søgestreng
Her er det en fordel at gøre brug af oversigten af emneord. Et søgekursus vil også give et godt overblik i, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan lave sin søgestreng.

2. Definer dine eksklusions- og inklusionskriterier 
Ved at definere dine inklusions- og eksklusionskriterier grundigt gør du det også lettere for dig selv, når man skal lave dine artikelscreeninger. Tydelige krav for inklusion eller eksklusion af en artikel gør det lettere at vælge en given artikel fra eller til.

Efter søgningen – Skriveprocessen

Der er en række overordnede krav til en artikel, når man gerne vil have den submitted. Se “Den første artikel” for mere information.Redaktør