Kongresser

Kongresser er en god mulighed

Som ph.d.-studerende er der god mulighed for at præsentere sin forskning på internationale fagspecifikke kongresser, hvis man selv opsøger det. 
Og det kan klart anbefales at tage til kongresser. Det er meget lærerigt at skulle præsentere sin forskning for andre og samtidig får et værdifuldt indblik i, hvad der forskes i indenfor ens område andre steder i verden.

Sådan kan du komme afsted

Det fungerer oftest ved, at man indsender et abstract over ens studie 4-6 måneder før kongressen finder sted. Studiet behøver ikke være udgivet før, man indsender abstract til en kongres, nogen steder er det endda et krav, at det ikke er. Ligeledes behøver man heller ikke nødvendigvis at have færdiggjort studiet, da der også er mulighed for at præsentere ”preliminary results”.

Præsentation på kongressen

Præsentationerne vil i de fleste tilfælde være enten en poster eller en mundtlig præsentation. 

  • Posterpræsentationer
    Her skal man oftest præsenterer sit studie på én side, helst sat grafisk flot op med overvejende grafer og figurer frem for tekst. Der findes skabeloner for posterer i Templafy-funktionen i PowerPoint på computerne i Region Hovedstaden. Posteren kan ses i et specifikt område på kongressen i hele kongressen forløb. Ved nogle kongresser arrangeres der desuden poster walks, hvor man indenfor et bestemt tidsrum, skal stå ved sin poster og give en kort præsentation og være klar til at svare på spørgsmål. 

  • Mundtlige præsentationer
    Foregår oftest i en session sammen med andre mundtlige præsentationer. Her skal man fremlægge sit studie med tilhørende slideshow. Som regel er der afsat 7-8 minutter til fremlæggelsen, og derefter et par minutter til et par spørgsmål.

Rejselegater

Der er mange fonde, der tildeler rejselegater til kongresrejser, hvis man er aktiv deltager. Det vil sige, hvis man selv skal præsentere et studie i form af enten en poster eller en mundtlig præsentation. Man skal være opmærksom på, at de fleste rejselegater skal ansøges inden rejsen, og de oftest kun støtter transportudgifter, overnatning og tilmeldingsgebyrer til kongressen. Redaktør