Forskningsenheder

Her kan du se en oversigt over forskningsenheder på Rigshospitalet.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cent​er f​or Aktiv Sundhed (CFAS)

Centret udvikler og afprøver nye træningsformer, der er skræddersyet til kroniske sygdomme som f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme, KOL.

​​​​​​​​​CHIP - Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections

CHIP er en forskningsgruppe med speciale i infektionssygdomme og virusinfektioner.

Copecare (engelsk side)

Copenhagen Center for Arthritis Research (Copecare) forsker først og fremmest i leddegigt, psoriasisgigt, urinsyregigt og rygsøjlegigt herunder Bechterews sygdom.

​​​​​​​​​​​​​Copenhagen Prostate Cancer Center​​

Copenhagen Prostate Cancer Center (CPC) har i en lang årrække været beskæftiget med forskning i prostatakræft.

​​​​​​​Enh​ed for Kirurgisk Patofysiologi​

Enheden igangsætter og koordinerer aktiviteter til forbedring af det perioperative forløb, som indbefatter det præ-, intra- og postoperative forløb.

​​​​​​​​
Enhed for Simulation i Juliane Marie Centret

Enheden er en forsknings- og udviklingsenhed med fokus på simulationsbaseret kliniknær forskning, udvikling og uddannelse.​

Fase 1 enheden (engelsk side)

Forsøgsbehandling med de allernyeste kræftlægemidler (fase 1 og tidlige fase 2). 

​​​​​​​​​​​​Finsenlaboratoriet

Kræftforskningsafdeling med fokus på basal kræftforskning og at omsætte de eksperimentelt opnåede resultater til klinisk anvendelse.

​​​Forskningscenter for aldring og osteopo​rose

Basalforskning inden for knoglealdring samt klinisk forskning i aldring og osteoporose. Tre forskningsdiscipliner, nemlig basal, klinisk og epidemiologisk forskning i ét center.

​​Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed

Et forskningsfællesskab inden for emner relateret til børn, unge, kvinder og familier og deres behov for forebyggelse og behandling af akutte og kroniske tilstande.

​​Functional Imaging Unit (FIU)

Forskningsaktiviteterne i FIU er karakteriseret ved et tæt samspil mellem metodeudvikling inden for funktionel billeddannelse, grundforskning i hjernens fysiologi, og forskning i hjernesygdomme.

​​
​​Institut for Inflammationsforskning

Instituttets forskning retter sig primært imod immunpatogenese og behandling af autoimmune sygdomme​.

​​​​​​​​​​Klin​isk Forskningsenhed i Hjertemedicinsk Klinik

Klinisk Forskningsenhed i Hjertemedicinsk Klinik gennemfører klinisk kardiologisk forskning.​

​Klinisk Forsk​ningsenhed i Onkologisk Klinik

Forskningsenheden varetager de administrative opgaver, som kræves for at kunne gennemføre de ca. 100 igangværende kliniske behandlingsforsøg i Onkologisk Klinik.

​​​​​​​​​​​Nationalt Videnscenter for Demens​

Nationalt Videnscenter for Demens varetager en række opgaver inden for demensområdet - herunder forskning og patientbehandling.

​​
Neurobiologisk Forskningsenhed​ ​​​

Enheden forsker i sammenhæng mellem genetik, hjernens struktur og funktion samt personlighed og adfærd med særligt fokus på hjernens signalstoffer.

Neuromuskulær Forskningsenhed

​Enheden forsker i neuromuskulære sygdomme, som er lidelser i muskler og nerver i arme og ben samt rygmarvens nerveceller, der styrer musklerne.

Nordic Urothelial Cancer Oncology Group (engelsk side)

Samarbejdsnetværk mellem medicinske onkologer, der arbejder med blærekræft i Finland, Norge, Sverige og Danmark.

Persimune​​

Defekter i immunsystemet og årsagerne til, at nogle patienter bliver syge af deres immundefekt, er omdrejningspunktet for PERSIMUNEs forskning.​​​

Redaktør