Forskningsenheder

Her kan du se en oversigt over forskningsenheder på Rigshospitalet.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cent​er f​or Aktiv Sundhed (CFAS)

Centret udvikler og afprøver nye træningsformer, der er skræddersyet til kroniske sygdomme som f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme, KOL.

​​​​​​​​​CHIP - Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections

CHIP er en forskningsgruppe med speciale i infektionssygdomme og virusinfektioner.

Copecare (engelsk side)

Copenhagen Center for Arthritis Research (Copecare) forsker først og fremmest i leddegigt, psoriasisgigt, urinsyregigt og rygsøjlegigt herunder Bechterews sygdom.

​​​​​​​​​​​​​Copenhagen Prostate Cancer Center​​

Copenhagen Prostate Cancer Center (CPC) har i en lang årrække været beskæftiget med forskning i prostatakræft.

​​​​​​​Enh​ed for Kirurgisk Patofysiologi​

Enheden igangsætter og koordinerer aktiviteter til forbedring af det perioperative forløb, som indbefatter det præ-, intra- og postoperative forløb.

​​​​​​​​
Enhed for Simulation i Juliane Marie Centret

Enheden er en forsknings- og udviklingsenhed med fokus på simulationsbaseret kliniknær forskning, udvikling og uddannelse.​

Fase 1 enheden (engelsk side)

Forsøgsbehandling med de allernyeste kræftlægemidler (fase 1 og tidlige fase 2). 

​​​​​​​​​​​​Finsenlaboratoriet

Kræftforskningsafdeling med fokus på basal kræftforskning og at omsætte de eksperimentelt opnåede resultater til klinisk anvendelse.

​​​Forskningscenter for aldring og osteopo​rose

Basalforskning inden for knoglealdring samt klinisk forskning i aldring og osteoporose. Tre forskningsdiscipliner, nemlig basal, klinisk og epidemiologisk forskning i ét center.

​​Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed

Et forskningsfællesskab inden for emner relateret til børn, unge, kvinder og familier og deres behov for forebyggelse og behandling af akutte og kroniske tilstande.

​​Functional Imaging Unit (FIU)

Forskningsaktiviteterne i FIU er karakteriseret ved et tæt samspil mellem metodeudvikling inden for funktionel billeddannelse, grundforskning i hjernens fysiologi, og forskning i hjernesygdomme.

​​
​​Institut for Inflammationsforskning

Instituttets forskning retter sig primært imod immunpatogenese og behandling af autoimmune sygdomme​.

​​​​​​​​​​Klin​isk Forskningsenhed i Hjertemedicinsk Klinik

Klinisk Forskningsenhed i Hjertemedicinsk Klinik gennemfører klinisk kardiologisk forskning.​

​Klinisk Forsk​ningsenhed i Onkologisk Klinik

Forskningsenheden varetager de administrative opgaver, som kræves for at kunne gennemføre de ca. 100 igangværende kliniske behandlingsforsøg i Onkologisk Klinik.

​​​​​​​​​​​Nationalt Videnscenter for Demens​

Nationalt Videnscenter for Demens varetager en række opgaver inden for demensområdet - herunder forskning og patientbehandling.

​​
Neurobiologisk Forskningsenhed​ ​​​

Enheden forsker i sammenhæng mellem genetik, hjernens struktur og funktion samt personlighed og adfærd med særligt fokus på hjernens signalstoffer.

Neuromuskulær Forskningsenhed

​Enheden forsker i neuromuskulære sygdomme, som er lidelser i muskler og nerver i arme og ben samt rygmarvens nerveceller, der styrer musklerne.

Nordic Urothelial Cancer Oncology Group (engelsk side)

Samarbejdsnetværk mellem medicinske onkologer, der arbejder med blærekræft i Finland, Norge, Sverige og Danmark. Hovedformålet er at sikre vidensformidling gennem hele det skandinaviske netværk og at planlægge og gennemføre kliniske forsøg. Derudover håber netværket med denne side at inspirere kommende forskere indenfor blærekræft samt informere de mere interesserede patienter og pårørende om den skandinavisk baserede forskning på området.

Persimune​​

Defekter i immunsystemet og årsagerne til, at nogle patienter bliver syge af deres immundefekt, er omdrejningspunktet for PERSIMUNEs forskning.​​​

Redaktør