Professorer på Rigshospitalet

​Rigshospitalets klinikker og afdelinger fungerer som kliniske universitetsafdelinger og har ansvaret for varetagelse af en række specialiserede opgaver i sundhedsvæsenet. En lang række af Rigshospitalets overlæger er derfor samtidig ansat som pr​ofessorer til disse opgaver.

​​​​​​​​​​​

Som professor arbejder man halvdelen af tiden for hospitalet og den anden halvdel for universitetet.

Arbejdsopgaverne vil ud over det kliniske arbejde ty​pisk omfatte udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere samt bedømmelsesarbejde og undervisning, herunder forelæsninger, eksamensklinikker og eksamen, deltagelse i koordinerende klinikker og symposier og anden undervisning.

​Følgende professorer er tilknyttet Rigshospitalet


​Akut medicin​ ​​Lars S. Rasmussen
Professor, overlæge, dr.med.
​Anæstesi- og operationsklinikken, 
Ho​vedOrtoCentret
​Anæstesiologi m.s.f.
På neurointensiv terapi 
​Kirsten Møller
Professor, overlæge, dr.med.
Neuroanæstesiologisk Klinik
Neurocentret​
​Arvelige hjertesygdommeHenning Bundgaard
Professor, overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk Klinik
Hjertecentret​
​Atherosklerose vurderet med ultralyd Henrik Sillesen
Klinikchef, professor, dr. med
Karkirurgisk Klinik​
Abdominalcentret
​Bakterielle biofilm og kroniske infektioner Thomas Bjarnsholt
Professor, molekylær biolog
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​Børnekirurgi Jørgen Mogens Thorup
Professor, overlæge, ph.d.
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik,
Abdominal Centret​
​Clinical genetics with special focus on cancer genetics Anne-Marie Gerdes
Klinikchef, professor, overlæge, ph.d.
Klinisk Genetisk Afdeling,
Diagnostisk Center
​Clinical research design and analysisPeter Gøtzsche
Professor
Det Nordiske Cochrane Center
​Diabetes og graviditetPeter Damm
Professor, overlæge, dr.med.
Obstetrisk Klinik, 
Juliane Marie Centret
​Eksperimentel og komparativ fysiologi Henrik Bo Wiberg Larsson
Professor, overlæge
Klinik for klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Diagnostisk Center
​Eksperimentel Neurokirurgi
Marianne Juhler
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik,
Neurocentret 
​Eksperimentel Patologi Karsten Buschard
Professor, overlæge, dr.med.
Bartholin Instituttet,
Diagnostisk Center 
​​Epidemiologiske metoderAllan René Linneberg
Professor, overlæge
Klinik for vækst og reproduktion
Juliane Marie Centret​​


​Epilepsi 

Anne Sabers
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik
Neurocentret​

​Føtal medicin
Ann Tabor
Professor, overlæge, dr.med.

Center for Føtalmedicin og Gravide
Obstetrisk Klinik 
Juliane Marie Centret

Center for føtalmedicin og ultralyd
Obstetrisk Klinik
Juliane Marie Centret


​Genetisk  audiologi ​Lisbeth Tranebjærg
Professor, overlæge, dr.med.
Øre-næse-halskirurgisk Klinik,
HovedOrtoCentret og 
Klinisk Genetisk Klinik, Diagnostisk Center
​Gynækologi / Juliane Marie Centret
​Bent Ottesen
Projektdirektør, professor
Gynækologi og obstetrik, 
Juliane Marie Centret
Gynækologi og obstetrik
Med særlig fokus på klinisk embryologi
​Søren Ziebe
Klinikchef, professor
Fertilitetsklinikken
Juliane Marie Centret​
​Gynækologisk cancerepidemiologi ​Susanne Krüger Kjær
Professor, overlæge, dr.med.
Gynækologisk Klinik, 
Juliane Marie Centret
​Gynækologisk Obstetrik mhp. human reproduktion
​Anders Nyboe Andersen
Professor, overlæge, dr.med. 
Fertilitetsklinikken, 
Juliane Marie Centret
​Hjerteanæstesiologi
​Hanne Berg Ravn
Professor, overlæge
Hjertemedicinsk Klinik,
Hjertecentret
​HjerteinsufficiensLars Køber
Professor, overlæge, d​r.med.
Hjertemedicinsk Klinik, 
Hjertecentret
​Hovedpinesygdomme og neurologisk smerte ​Rigmor Højland Jensen
Professor, overlæge
Neurologisk Klinik
Neurocentret​​
​Human integrativ fysiologi
​​Carsten Lundby
Professor
Center for aktiv sundhed
Finsencentret


​Integrativ medicin ​Bente Klarlund Pedersen
Professor, overlæge, dr.med.
Epidemiklinikken, 
Finsencentret


​Intensiv terapi
​​​​Anders Perner
Professor, overlæge, ph.d
Intensiv terapiklinikken, 
Abdominalcentret
​​Intern medicin, nefrologi ​Klaus Ølgaard
Professor, overlæge, dr. med.
Nefrologisk Klinik, 
Abdominal Centret
​International sundhed ​Ib Bygbjerg
Konsulent, professor, dr.med.
Epidemiklinikken, 
Finsencentret
​Kardial arytmi
​Jesper Hastrup Svendsen
Professor, overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk Klinik, 
Hjertecentret
​Kardiovaskulær endokrinologi ​Jens Peter Gøtze
Adjungeret professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​Karkirurg mhp. endovaskulær behandling af aortaaneurismerLars Lönn
Professor, overlæge, docent
Karkirurgisk Klinik, 
Abdominal Centret/Diagnostisk Center
​Kirurgi, karkirurgi ​Torben Schroeder
Professor, overlæge, dr.med.
Karkirurgisk Klinik, 
​​Abdominal Centret
​Klinisk Biokemi ​Jens F. Rehfeld
Professor, overlæge, dr.scient.med.
Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​Klinisk Biokemi mhp. translationel molekylær kardiologiAnne Tybjærg Hansen
Professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Biokemisk Afdeling, Sektion for Molekylærgenetisk Diagnostik, 
Diagnostisk Center
​Klinisk Biokemi Niklas Rye Jørgensen
Professor, overlæge, dr. med.
Klinisk Biokemisk ​Afdeling,
Diagnostisk Center


​Klinisk eksperimentel forskning ​​Lars Edvinsson
Professor, overlæge, centerchef
Forskerparken, Rigshospitalet, Glostrup
Diagnostisk Center
​Klinisk eksperimentel neurologi
Olaf B. Paulson
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik, 
Neurocentret
​Klinisk Fysiologi og NuklearmedicinAndreas Kjær
Professor, overlæge, dr.med. 
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET,
Diagnostisk Center
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Ian Law
Professor, overlæge, dr. med.​
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET,
Diagnostisk Center
​Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin,
lungesygdomme
Jann Mortensen
Professor, overlæge
Klinisk Fysiologisk Fællesfunktion,
Diagnostisk Center​
​Klinisk Genetik - 
kromosomale og medfødte syndromer
​Karen Brøndum-Nielsen
Professor, overlæge, dr. med.
Klinisk Genetisk Klinik
Diagnostisk Center
​Klinisk gynækologisk onkologiClaus Høgdall
Professor, overlæge, dr.med.
Gynækologisk Klinik, 
Juliane Marie Centret
​Klinisk HIV epidemiologi ​Niels Obel
Professor, overlæge, dr.med.
Epidemiklinikken, 
Finsencentret
​Klinisk Metabolisme forskning ​Gerrit van Hall
Professor, dr.scient.
Clinical Metabolomics Core Facility, Finsencentret
Luftvejsinfektioner
Helle Krogh Johansen
Professor, overlæge
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Diagnostisk Center​
​Klinisk Mikrobiologi Bakteriologi
Niels Høiby
Klinikchef, professor, dr.med.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​Klinisk Molekylær BiologiFinn Cilius Nielsen
Professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​Klinisk Molekylær Medicin
Peter Garred
Professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Immunologisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​Klinisk NeurobiologiGitte Moos Knudsen
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik, 
Neurocentret
​Klinisk neurofysiologiMartin Johannes Lauritzen
Professor, overlæge, dr. med.
Klinisk neurofysiologisk klinik
Neurocentret


​Klinisk neurofysiologi mhp. funktion inden for regeneration i det perifere nervesystem ​Christian Krarup
Klinikchef, professor, dr.med.
Klinisk Neurofysiologisk Klinik,
Neurocentret
​Klinisk onkologi ​Lena Specht
Professor, overlæge, dr.med.
Onkologisk Klinik, 
Finsencentret
​​Klinisk onkologi mhp. personalized medicine
​Ulrik Lassen
Professor, overlæge, dr. med.
Onkologisk klinik
Finsenscentret
​Klinisk Patologisk anatomi ​Elisabeth Ralfkiær
Professor, overlæge, dr.med.
Patologisk anatomisk afdeling, 
Diagnostisk Center
​Klinisk sygepleje ​Lis Adamsen
Forskningsleder, professor, cand.scient.soc., ph.d.
Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF)


​Klinisk virologi ​Jan Gerstoft
Profesor, overlæge, dr.med. 
Epidemiklinikken, 
Finsencentret


​Kognitiv neurologi og demenssygdommeSteen Hasselbalch
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik
Neurocentret
​Kronisk uræmi og metaboliske forstyrrelser
​Bo Feldt-Ramussen
Klinikchef, professor, dr.med.
Nefrologisk Klinik, 
Abdominalcentret​
​LeversvigtFin Stoltze Larsen
Professor, overlæge, dr.med.
Hepatologisk Klinik, 
Abdominalcentret​
​Malaria Patogenese og ImmunologiLars Hviid
Professor, cand.scient. dr.med. 
Epidemiklinikken, 
Finsencentret
Medfødte hjertesygdomme Lars Søndergaard
Professor, overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk Klinik, 
Hjertecentret
​Medicin og TeknikLiselotte Højgaard
Klinikchef, professor, dr.med.
PET- og Cyklotronenheden, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, 
Diagnostisk Center
​​Medicinsk ​Endokrinologi med fokus på diabetes og graviditetElisabeth Mathiesen
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Abdominalcentret
​​Medicinsk Endokrinologi Peter Schwarz
Professor, overlæge​
Medicinsk Endokrinologisk Klinik,
Abdominalcentret
​Medicinsk Endokrinologi ​Ulla Feldt-Rasmussen
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Abdominalcentret
​Medicinsk GastroenterologiPalle Bekker Jeppesen
Professor, overlæge
Medicinsk Gastroenterologisk Klinik, Abdominalcentret
​Medicinsk KræftbehandlingGedske Daugaard
Professor, overlæge, dr.med.
Onkologisk Klinik,
Finsencentret
​Molekylær genetisk forskning ved hæmatologisk cancer
Kirsten Grønbæk
Professor, overlæge
Hæmatologisk Klinik,
Finsencentret
​Molekylær onkologi ​Bo Porse
Professor, overlæge, dr.med.
Finsenlaboratoriet, 
Finsencentret​
​Multipel sklerose og
Neuroimmunologi  
Finn T. Sellebjerg
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik
Neurocentret
​Neurokirurgi
Tiit Mathiesen
Professor, overlæge, dr.med.
Neurokirurgisk Klinik
Neurocentret​
​Neurologi
Gunhild Waldemar
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik, 
Neurocentret
​NeurologiJes Olesen
Professor, overlæge
Neurologisk Klinik
Neurocentret
​NeurologiMessoud Ashina
Professor, overlæge
Neurologisk Klinik
Neurocentret
​Neurologi mhp. dissimineret sclerose ​Per Soelberg Sørensen
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik, 
Neurocentret
​Neuromuskulære sygdommeJohn Vissing
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik, 
Neurocentret
​Neurorehabilitering med fokus på rygmarvsskader Fin Biering-Sørensen
Professor, overlæge, dr. med.
Neurologisk Klinik
Neurocentret
​Obstetrik og gynækologiØjvind Lidegaard
Professor, overlæge, dr.med.
Gynækologisk Klinik, 
Juliane Marie Centret
​OdontologiSven Kreiborg
Professor, lic.- og dr.odont.
Klinik for sjældne handicap, 
Juliane Marie Centret
​Onkoradiologi ​Michael Bachmann Nielsen
Professor, overlæge, dr.med,. ph.d.
Diagnostisk Radiologisk Klinik,
Diagnostisk Center
​Ortopædkirurgi ​Michael Mørk Petersen
Professor, overlæge, dr.med.
Ortopædkirurgisk Klinik, 
HovedOrtoCentret
​Otologi og neurootologiPer Cayé-Thomasen
Professor, overlæge, dr.med.
Øre-næse-halskirurgisk Klinik 
Ho vedOrtoCentret
​OtopatologiMads Sølvsten Sørensen
Professor, overlæge
Øre-næse-halskirurgisk Klinik
HovedOrtoCentret
​Oto-rhino-laryngologiChristian von Buchwald
Professor, overlæge, dr.med.
Øre-næse-halskirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret
​PalliationPer Sjøgren
Professor, overlæge, dr.med.
Palliativt afsnit, Onkologisk Klínik, 
Finsencentret
​Perioperativ patofysiologi og smertebehandlingNiels H. Secher
Professor, overlæge, dr.med.
Anæstesi- og operationsklinikken, 
Abdominal centret
​Perioperativ terapiHenrik Kehlet
Professor, overlæge, dr.med.
Enhed for kirurgisk patofysiologi, 
Juliane Marie Centret
​Protein-kemiAnders Holten Johnsen
Ledende biokemiker, adjungeret professor, dr.scient.
Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​Pædiatri - neonatologi ​Gorm Greisen
Professor, overlæge, dr.med.
Neonatalklinikken, 
Juliane Marie Centret
​Pædiatri og Pædiatrisk Onkologi ​Kjeld Schmiegelow
Professor, overlæge, dr.med.
BørneUngeKlinikken​
Juliane Marie Centret
​Radiologi (diagnostisk) ​Carsten Thomsen
Professor, overlæge, dr.med.
Diagnostisk radiologisk Klinik, 
Diagnostisk Center
​ReproduktionsfysiologiAnne Grete Byskov
Seniorforsker, adjungeret professor, dr.scient.
Laboratorium for reproduktionsbiologi, 
Juliane Marie Centret
​ReproduktionsfysiologiClaus Yding Andersen
Professor, seniorforsker, dr.med.
Reproduktionsbiologisk laboratorium, 
Juliane Marie Centret
​ReumatologiMerete Lund Hetland
Professor, overlæge, dr. med.
Videncenter for reumatologi og rygsygdomme
HovedOrtoCentret
​Reumatologi ​Mikkel Østergaard
Professor, overlæge
Videncenter for reumatologi og rygsygdomme
HovedOrtoCentret
​Reumatologi med fokus på autoimmune bindevævssygdomme ​Søren Jacobsen
Professor, overlæge, dr.med.
Reumatologisk Klinik, 
HovedOrtoCentret​
​Rygkirurgi ​Benny Dahl
Professor, overlæge, dr.med.
Ortopædkirurgisk Klinik, 
HovedOrtoCentret
​Senfølger efter kræft
Christoffer Johansen
Professor, overlæge, dr. med. 
Onkologisk Klinik,
Finsencentret
​Sygepleje til patienter med akut og kritisk sygdomIngrid Egerod
Professor
Intensiv Terapiklinik, 
Abdominalcentret
​Synsnervebetændelse og mutipel skleroseJette Lautrup Frederiksen Battistini
Professor, overlæge
Neurologisk Klinik
Neurocentret
​SøvnforstyrrelserPoul Jørgen Jennum
Professor, overlæge, dr. med.
Klinisk neurofysiologisk klinik
Neurocentret
​​Testikeldysgenesi og hormonforstyrrelserNiels E. Skakkebæk
Forskningsleder, adjungeret professor, dr.med.
Klinik for Vækst og Reproduktion, 
Juliane Marie Centret
​TransfusionsmedicinPär Johansson
Professor, overlæge, dr. med. MPA
Klinisk Immunologisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​Translationel
Neurofarmakologi 
Jens Damsgaard Mikkelsen
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik
Neurocentret
​Translationel medicin - regenererende gen- og stamcellebehandling inden for kardiologi ​Jens Kastrup
Professor, overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk Klinik,
Hjertecentret
​TransplantationsmedicinSøren Schwartz Sørensen
Professor, overlæge
Nefrologisk Klinik,
Abdominalcentret
​Urologi med fokus på​ prostatacancerPeter Iversen
Professor, overlæge
Urologisk Klinik, 
Abdominalcentret
Urologi med fokus på prostatacancer ​Klaus Brasso
Professor, overlæge
Urologisk Klinik
Abdominalcentret​
​Infektionsmedicin
​Jens Dilling Lundgren
Professor, overlæge, dr.med.
Epidemiklinikken, 
Finsencentret
​Vækst og reproduktion ​Anders Juul
Klinikchef, professor, dr.med.
Klinik for Vækst og Reproduktion, 
Juliane Marie Centret
​Øjenkirurgi ​Morten la Cour
Professor, overlæge, dr. med.
Øjenklinikken
HovedOrtoCentret
​ØjenpatologiSteffen Heegaard
Professor, overlæge
Øjenklinikken
HovedOrtoCentret
​Øjensygdomme ​Michael Larsen
Professor, overlæge, dr. med.
Øjenklinikken
HovedOrtoCentret
​Øvre gastrointestinal cancerkirurgi ​Lars Bo Svendsen
Professor, overlæge, dr.med.
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, 
Abdominalcentret

​​​​​
Redaktør