Professorer på Rigshospitalet

​Rigshospitalets klinikker og afdelinger fungerer som kliniske universitetsafdelinger og har ansvaret for varetagelse af en række specialiserede opgaver i sundhedsvæsenet. En lang række af Rigshospitalets overlæger er derfor samtidig ansat som pr​ofessorer til disse opgaver.

​​​​​​​​​​​

Som professor arbejder man halvdelen af tiden for hospitalet og den anden halvdel for universitetet.

Arbejdsopgaverne vil ud over det kliniske arbejde ty​pisk omfatte udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere samt bedømmelsesarbejde og undervisning, herunder forelæsninger, eksamensklinikker og eksamen, deltagelse i koordinerende klinikker og symposier og anden undervisning.

​Følgende professorer er tilknyttet Rigshospitalet


AKUT MEDICIN

Lars S. Rasmussen
Professor, overlæge, dr.med.
​Anæstesi- og operationsklinikken, 
Ho​vedOrtoCentre
ANVENDT HUMAN MOLEKYLÆRGENETIK MED SÆRLIGT FOKUS PÅ NEUROLOGISKE UDVIKLINGSDEFEKTER

Zeynep Tümer
Professor, læge, ph.d., dr.med.
Kennedy Center, Klinisk Genetisk Klinik
Diagnostisk Center
​ANÆSTESIOLOGI M.S.F. PÅ NEUROINTENSIV TERAPI 

Kirsten Møller

Professor, overlæge, dr.med.
Neuroanæstesiologisk Klinik,
Neurocentret​
ARVELIGE HJERTESYGDOMME

Henning Bundgaard
Professor, overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk Klinik
Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme​
ATHEROSKLEROSE VURDERET MED ULTRALYD

Henrik Sillesen
Klinikchef, professor, dr. med
Karkirurgisk Klinik​,

BAKTERIELLE BIOFILM OG KRONISKE INFEKTIONER

Thomas Bjarnsholt
Professor, molekylær biolog
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
BIOINFORMATIK / GENOMISK MEDICIN

Magnus Fontes
Professor
Enhed for Genomisk Medicin
Diagnostisk Center​
​BØRNEKIRURGI

Jørgen Mogens Thorup
Professor, overlæge, ph.d.
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik,
Center for Kræft og Organsygdomme​
CLINICAL GENETICS WITH SPECIAL FOCUS ON CANCER GENETICS

Anne-Marie Gerdes
Klinikchef, professor, overlæge, ph.d.
Klinisk Genetisk Afdeling,
Diagnostisk Center
CLINICAL RESEARCH DESIGN AND ANALYSIS

Peter Gøtzsche
Professor
Det Nordiske Cochrane Center
DIABETES OG GRAVIDITET

Peter Damm
Professor, overlæge, dr.med.
Obstetrisk Klinik, 
Juliane Marie Centret
EKSPERIMENTEL OG KOMPARATIV FYSIOLOGI

Henrik Bo Wiberg Larsson
Professor, overlæge
Klinik for klinisk fysiologi og nuklearmedicin,
Diagnostisk Center
EKSPERIMENTEL NEUROKIRURGI

Marianne Juhler

Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik,
Neurocentret
EKSPERIMENTEL OFTALMOLOGI

Karen Warfwinge
Professor, tandlæge, dr.med.
Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling,
Diagnostisk Center
EKSPERIMENTEL PATOLOGI

Karsten Buschard
Professor, overlæge, dr.med.
Bartholin Instituttet,
Diagnostisk Center 

ENDOKRINOLOGI

Caroline Kistorp
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Endokrinologisk Klinik, 
Center for Kræft og Organsygdomme
​​EPIDEMIOLOGISK METODER
Allan René Linneberg
Professor, overlæge
Klinik for vækst og reproduktion,
Juliane Marie Centret​​

​EPILEPSI

Anne Sabers
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik,
Neurocentret​

​FØTAL MEDICIN

Ann Tabor
Professor, overlæge, dr.med.

Center for Føtalmedicin og Gravide
Obstetrisk Klinik,
Juliane Marie Centret

Center for føtalmedicin og ultralyd
Obstetrisk Klinik,
Juliane Marie Centret


​​GASTROENTEROLOGI

Fin Stoltze Larsen
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, 
Center for Kræft og Organsygdomme
​GENETISK AUDIOLOGI

​Lisbeth Tranebjærg
Professor, overlæge, dr.med.

Øre-næse-halskirurgisk Klinik,
HovedOrtoCentret

Klinisk Genetisk Klinik,
Diagnostisk Center
​GENOMISK BIOINFORMATIK

Ole Winther
Professor i bioinformatik og kunstig intelligens
Enhed for Genomisk Medicin,
Diagnostisk Center
​GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK

Professor, overlæge, dr.med.
Fertilitetsklinikken
Juliane Marie Centret
GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK MED SÆRLIGT FOKUS PÅ KLINISK EMBRYOLOGI

​Søren Ziebe
Klinikchef, professor
Fertilitetsklinikken,
Juliane Marie Centret​
​GYNÆKOLOGISK CANCEREPIDEMIOLOGI​

​Susanne Krüger Kjær
Professor, overlæge, dr.med.
Gynækologisk Klinik, 
Juliane Marie Centret
​GYNÆKOLOGISK OBSTETRIK MHP. HUMAN REPRODUKTION

​Anders Nyboe Andersen
Professor, overlæge, dr.med. 
Fertilitetsklinikken, 
Juliane Marie Centret
​HJERTEANÆSTESIOLOGI

Hanne Berg Ravn
Professor, overlæge
Hjertemedicinsk Klinik,
Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
​HJERTEINSUFFICIENS

Lars Køber
Professor, overlæge, d​r.med.
Hjertemedicinsk Klinik, 
Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
​HOVEDPINESYGDOMME OG NEUROLOGISK SMERTE

​Rigmor Højland Jensen
Professor, overlæge
Neurologisk Klinik,
Neurocentret​​
​HUMAN INTEGRATIV FYSIOLOGI

​​Carsten Lundby
Professor
Center for aktiv sundhed,
Center for Kræft og Organsygdomme
​INFEKTIONSMEDICIN

​Jens Dilling Lundgren
Professor, overlæge, dr.med.
Epidemiklinikken, 


Susanne Dam Poulsen
Professor, overlæge
Infektionsmedicinsk Klinik
​INTEGRATIV MEDICIN

​Bente Klarlund Pedersen
Professor, overlæge, dr.med.
Epidemiklinikken, 
​INTENSIV TERAPI

​​​​Anders Perner
Professor, overlæge, ph.d
Intensiv terapiklinikken, 
Center for Kræft og Organsygdomme


​​INTERN MEDICIN, NEFROLOGI

​Klaus Ølgaard
Professor, overlæge, dr. med.
Nefrologisk Klinik, 
Center for Kræft og Organsygdomme
​KARDIAL ARYTMI

​Jesper Hastrup Svendsen
Professor, overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk Klinik, 
Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
​KARDIOLOGI M.S.F. PÅ AKUT KORONAR SYNDROM

Professor, overlæge, dr.med.
Kardiologisk Klinik 
Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
​KARDIOLOGI M.S.F. PÅ AVANCERET HJERTESVIGT OG -TRANSPLANTATION

Finn Gustafsson
Professor, overlæge, dr.med.
Kardiologisk Klinik
Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
​KARDIOLOGI M.S.F PÅ KLINISK KARDIOLOGISK SYGEPLEJE

Seniorforsker
Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
​KARDIOVASKULÆR ENDOKRINOLOGI

​Jens Peter Gøtze
Adjungeret professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​KARKIRURG MHP. ENDOVASKULÆR BEHANDLING AF AORTAANEURISMER

Lars Lönn

Professor, overlæge, docent
Karkirurgisk Klinik, 
Diagnostisk Center
​KLINISK BIOKEMI

​Jens F. Rehfeld
Professor, overlæge, dr.scient.med.
Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​KLINISK BIOKEMI MHP. TRANSLATIONEL MOLEKYLÆR KARDIOLOGI

Anne Tybjærg Hansen
Professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Biokemisk Afdeling, Sektion for Molekylærgenetisk Diagnostik, 
Diagnostisk Center
​KLINISK BIOKEMI

Niklas Rye Jørgensen
Professor, overlæge, dr. med.
Klinisk Biokemisk ​Afdeling,
Diagnostisk Center

​KLINISK BIOKEMI MED SPECIEL FOKUS PÅ HJERTEKARSYGDOMME OG DEMENS

Professor Ruth Frikke-Schmidt
Overlæge, dr. med.
Klinisk Biokemisk afdeling
Diagnostiskcenter
​KLINISK BIOKEMI MED SPECIEL FOKUS PÅ TRANSLATIONAL MEDICIN

Marianne Benn
Professor, overlæge
Klinisk Biokemisk Afdeling,
Diagnostisk Center
​KLINISK EKSPERIMENTEL FORSKNING

​​Lars Edvinsson
Professor, overlæge, centerchef
Forskerparken, Rigshospitalet, Glostrup
Diagnostisk Center
KLINISK EKSPERIMENTEL NEUROLOGI

Olaf B. Paulson
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik, 
Neurocentret
​KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

Andreas Kjær
Professor, overlæge, dr.med. 
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET,
Diagnostisk Center
KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

Ian Law
Professor, overlæge, dr. med.​
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET,
Diagnostisk Center
​KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN, LUNGESYGDOMME

Jann Mortensen
Professor, overlæge
Klinisk Fysiologisk Fællesfunktion,
Diagnostisk Center​
​KLINISK GYNÆKOLOGISK ONKOLOGI

Claus Høgdall
Professor, overlæge, dr.med.
Gynækologisk Klinik, 
Juliane Marie Centret
​KLINISK HIV EPIDEMIOLOGI

​Niels Obel
Professor, overlæge, dr.med.
Epidemiklinikken, 

​KLINISK IMMUNOLOGI - BLODDONATIONER

Henrik Ullum
Professor, overlæge, ph.d.
Klinisk Immunologisk Afdeling, Blodbanken,
Diagnostisk Center​
​KLINISK METABOLISME FORSKNING

​Gerrit van Hall
Professor, dr.scient.
Clinical Metabolomics Core Facility,
​KLINISK MIKROBIOLOGI

Niels Frimodt-Møller
Professor, overlæge, dr. med.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Diagnostisk Center
LUFTVEJSINFEKTIONER

Helle Krogh Johansen
Professor, overlæge
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Diagnostisk Center​
​KLINISK MIKROBIOLOGI BAKTERIOLOGI

Niels Høiby
Klinikchef, professor, dr.med.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​KLINISK MOLEKYLÆR BIOLOGI

Finn Cilius Nielsen
Professor, overlæge, dr.med.
Enhed for Genomisk Medicin
Diagnostisk Center​
​KLINISK MOLEKYLÆR MEDICIN

Peter Garred
Professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Immunologisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​KLINISK NEUROBIOLOGI

Gitte Moos Knudsen
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik, 
Neurocentret
​KLINISK NEUROFYSIOLOGI

Martin Johannes Lauritzen
Professor, overlæge, dr. med.
Neurofysiologisk klinik,
Neurocentret

​KLINISK NEUROFYSIOLOGI MHP. FUNKTION INDEN FOR REGENERATION I DET PERIFERE NERVESYSTEM

​Christian Krarup
Professor, dr.med.
Neurofysiologisk Klinik,
Neurocentret
​​KLINISK ONKOLOGI

Ivan Vogelius
Professor, overlæge, dr.med.
Onkologisk Klinik,
Center for Kræft og Organsygdomme
​KLINISK ONKOLOGI

​Lena Specht
Professor, overlæge, dr.med.
Onkologisk Klinik, 
Center for Kræft og Organsygdomme
​​KLINISK ONKOLOGI MHP. PERSONALIZED MEDICINE

​Ulrik Lassen
Professor, overlæge, dr. med.
Onkologisk klinik,
Center for Kræft og Organsygdomme
KLINISK PARASITOLOGI

Jørgen Kurtzhals
Professor, overlæge, dr. med. 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 
Diagnostisk Center
​KLINISK PATOLOGISK ANATOMI

​Elisabeth Ralfkiær
Professor, overlæge, dr.med.
Patologisk anatomisk afdeling, 
Diagnostisk Center
​KLINISK SYGEPLEJE

​Lis Adamsen
Forskningsleder, professor, cand.scient.soc., ph.d.
Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF)


​KLINISK VIROLOGI

​Jan Gerstoft
Profesor, overlæge, dr.med. 
Epidemiklinikken, ​KOGNITIV NEUROLOGI OG DEMENSSYGDOMME

Steen Hasselbalch
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik,
Neurocentret
​KRITISK SYGDOM

Christian Hassager
Professor, overlæge, dr. med.
Kardiologisk afdeling B
Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
​KRONISK URÆMI OG METABOLISKE FORSTYRRELSER

​Bo Feldt-Ramussen
Klinikchef, professor, dr.med.
Nefrologisk Klinik, 
Center for Kræft og Organsygdomme
​MALARIA PATOGENESE OG IMMUNOLOGI

Lars Hviid
Professor, cand.scient. dr.med. 
Epidemiklinikken, 

MEDFØDTE HJERTESYGDOMME

Lars Søndergaard
Professor, overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk Klinik, 
Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
​MEDICIN OG TEKNIK

Liselotte Højgaard
Klinikchef, professor, dr.med.
PET- og Cyklotronenheden, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, 
Diagnostisk Center
​​MEDICINSK ENDOKRINOLOGI MED FOKUS PÅ DIABETES OG GRAVIDITET

Elisabeth Mathiesen
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Endokrinologisk Klinik,
Center for Kræft og Organsygdomme
​​MEDICINSK ENDOKRINOLOGI

Peter Schwarz
Professor, overlæge​
Medicinsk Endokrinologisk Klinik,
Center for Kræft og Organsygdomme
​MEDICINSK ENDOKRINOLOGI

​Ulla Feldt-Rasmussen
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Endokrinologisk Klinik,
Center for Kræft og Organsygdomme
​MEDICINSK GASTROENTEROLOGI

Palle Bekker Jeppesen
Professor, overlæge
Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme,
Center for Kræft og Organsygdomme
​MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING

Gedske Daugaard
Professor, overlæge, dr.med.
Onkologisk Klinik,
Center for Kræft og Organsygdomme
MIKROBIOLOGI

​Maiken Cavling Arendrup
Professor, overlæge, dr. med
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Diagnostisk Center
​MOLEKYLÆR GENETISK FORSKNING VED HÆMATOLOGISK CANCER

Kirsten Grønbæk
Professor, overlæge
Klinik for Blodsygdomme,
Center for Kræft og Organsygdomme
​MOLEKYLÆR ONKOLOGI

​Bo Porse
Professor, overlæge, dr.med.
Finsenlaboratoriet, 
Center for Kræft og Organsygdomme
​MULTIPEL SKLEROSE OG NEUROIMMUNOLOGI

Finn T. Sellebjerg
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik,
Neurocentret
​NEUROKIRURGI

Tiit Mathiesen
Professor, overlæge, dr.med.
Neurokirurgisk Klinik,
Neurocentret​
​NEUROLOGI

Gunhild Waldemar
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik, 
Neurocentret
NEUROLOGI

Jes Olesen
Professor, overlæge
Neurologisk Klinik,
Neurocentret
NEUROLOGI

Messoud Ashina
Professor, overlæge
Neurologisk Klinik,
Neurocentret
NEUROLOGI M.S.F PÅ ARVELIGE NEURODEGENERATIVE SYGDOMME

Jørgen Erik Nielsen
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik, 
Neurocentret
​NEUROMUSKULÆRE SYGDOMME

John Vissing
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik, 
Neurocentret
​NEUROREHABILITERING MED FOKUS PÅ RYGMARVSSKADER

Fin Biering-Sørensen
Professor, overlæge, dr. med.
Neurologisk Klinik,
Neurocentret
​OBSTETRIK OG GYNÆKOLOGI

Øjvind Lidegaard
Professor, overlæge, dr.med.
Gynækologisk Klinik, 
Juliane Marie Centret
​ONKORADIOLOGI

​Michael Bachmann Nielsen
Professor, overlæge, dr.med,. ph.d.
Diagnostisk Radiologisk Klinik,
Diagnostisk Center
​ORTOPÆDKIRURGI

​Michael Mørk Petersen
Professor, overlæge, dr.med.
Ortopædkirurgisk Klinik, 
HovedOrtoCentret
​OTOLOGI OG NEUROOTOLOGI

Per Cayé-Thomasen
Professor, overlæge, dr.med.
Øre-næse-halskirurgisk Klinik, 
HovedOrtoCentret
​OTOPATOLOGI

Mads Sølvsten Sørensen
Professor, overlæge
Øre-næse-halskirurgisk Klinik,
HovedOrtoCentret
​OTO-RHINO-LARYNGOLOGI

Christian von Buchwald
Professor, overlæge, dr.med.
Øre-næse-halskirurgisk Klinik,
HovedOrtoCentret
​PALLIATION

Per Sjøgren
Professor, overlæge, dr.med.
Palliativt afsnit, Onkologisk Klínik, 
Center for Kræft og Organsygdomme
​PEROPERATIV PATOFYSIOLOGI OG SMERTEBEHANDLING​

Niels H. Secher
Professor, overlæge, dr.med.
Anæstesi- og operationsklinikken, 
Center for Kræft og Organsygdomme
​PERIOPERATIV TERAPI

Henrik Kehlet
Professor, overlæge, dr.med.
Enhed for kirurgisk patofysiologi, 
Juliane Marie Centret
​PROTEIN-KEMI

Anders Holten Johnsen
Ledende biokemiker, adjungeret professor, dr.scient.
Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Diagnostisk Center
​PÆDIATRI - NEONATOLOGI

​Gorm Greisen
Professor, overlæge, dr.med.
Neonatalklinikken, 
Juliane Marie Centret
PÆDIATRI M.S.F. PÅ KØNSUDVIKLINGSANOMALIER​

Katharina M. Main
Professor, overlæge, dr.  med.
Afdelingen for Vækst og Reproduktion,
Juliane Marie Centret
​PÆDIATRI OG PÆDIATRISK ONKOLOGI

​Kjeld Schmiegelow
Professor, overlæge, dr.med.
BørneUngeKlinikken,​
Juliane Marie Centret
​REPRODUKTIONSFYSIOLOGI

Claus Yding Andersen
Professor, seniorforsker, dr.med.
Reproduktionsbiologisk laboratorium, 
Juliane Marie Centret
​REUMATOLOGI

Merete Lund Hetland
Professor, overlæge, dr. med.
Videncenter for reumatologi og rygsygdomme,
HovedOrtoCentret
​REUMATOLOGI

​Mikkel Østergaard
Professor, overlæge
Videncenter for reumatologi og rygsygdomme,
HovedOrtoCentret
​REUMATOLOGI MED FOKUS PÅ AUTOIMMUNE BINDEVÆVSSYGDOMME

​Søren Jacobsen
Professor, overlæge, dr.med.
Reumatologisk Klinik, 
HovedOrtoCentret​
​RYGKIRURGI

​Benny Dahl
Professor, overlæge, dr.med.
Ortopædkirurgisk Klinik, 
HovedOrtoCentret
​SENFØLGER EFTER KRÆFT

Christoffer Johansen
Professor, overlæge, dr. med. 
Onkologisk Klinik,
Center for Kræft og Organsygdomme
​SYGEPLEJE TIL PATIENTER MED AKUT OG KRITISK SYGDOM

Ingrid Egerod
Professor
Intensiv Terapiklinik, 
Center for Kræft og Organsygdomme
​SYNSNERVEBETÆNDELSE OG MULTIPEL SKLEROSE

Jette Lautrup Battistini Frederiksen
Professor, overlæge
Neurologisk Klinik,
Neurocentret
​SØVNFORSTYRRELSER

Poul Jørgen Jennum
Professor, overlæge, dr. med.
Neurofysiologisk Klinik,
Neurocentret
​​TESTIKELDYSGENESI OG HORMONFORSTYRRELSER

Niels E. Skakkebæk
Forskningsleder, adjungeret professor, dr.med.
Klinik for Vækst og Reproduktion, 
Juliane Marie Centret
​TRANSFUSIONSMEDICIN

Pär Ingemar Johansson
Professor, overlæge, dr.med., MPA
Blodbanken
Diagnostisk Center
​TRANSLATIONEL EMPOWERMENT

Vibeke Zoffmann 
Professor
Forskningsenheden Kvinder og Børns Sundhed,
Juliane Marie Centret
​TRANSLATIONEL NEUROFARMAKOLOGI

Jens Damsgaard Mikkelsen
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk Klinik,
Neurocentret
​TRANSLATIONEL MEDICIN - REGENERENDE GEN- OG STAMCELLEBEHANDLING INDEN FOR KARDIOLOGI

​Jens Kastrup
Professor, overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk Klinik,
Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
​TRANSPLANTATIONSMEDICIN

Søren Schwartz Sørensen
Professor, overlæge
Nefrologisk Klinik,
Center for Kræft og Organsygdomme
UROLOGI MED FOKUS PÅ PROSTATACANCER

Klaus Brasso
Professor, overlæge
Urologisk Klinik,
Center for Kræft og Organsygdomme
​VÆKST OG REPRODUKTION

​Anders Juul
Klinikchef, professor, dr.med.
Klinik for Vækst og Reproduktion, 
Juliane Marie Centret
​ØJENKIRURGI

​Morten la Cour
Professor, overlæge, dr. med.
Øjenklinikken,
HovedOrtoCentret
​ØJENPATOLGI

Steffen Heegaard
Professor, overlæge
Øjenklinikken,
HovedOrtoCentret
​ØJENSYGDOMME

​Michael Larsen
Professor, overlæge, dr. med.
Øjenklinikken,
HovedOrtoCentret
​ØVRE GASTROINTESTINAL CANCERKIRURGI

​Lars Bo Svendsen
Professor, overlæge, dr.med.
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, 
Center for Kræft og OrgansygdommeRedaktør