Forskningsmidler

Seneste opgørelse af eksterne forskningsmidler

Forskningsudvalget

​Forskningsudvalget har til formål at rådgive og yde bistand til direktion og centre i spørgsmål angående den overordnede forskningspolitik. ​

Forskningsenheder

Her kan du se en oversigt over forskningsenheder på Rigshospitalet. ​

Forskerpark Glostrup

​​Kort vej fra idé til bedre behandlingsmuligheder er den fornemmeste mission for Forskerpark Glostrup. ​ ​

Samarbejdspartnere

​Rigshospitalet har et tæt samarbejde med Københavns Universitet, og andre partnere i nærområdet. Desuden har en række forskningsinstitutioner hjemsted på matriklen på Blegdamsvej. ​

Forskningsstrategisk Råd

​Det forskningsstrategiske råd er nedsat for at styrke Rigshospitalets samlede forskningsmæssige position. Fokus er på det elitære, og rådet er forpligtet på hospitalsperspektivet og er nedsat for at åbne endnu flere muligheder for, at Rigshospitalet som samlet hospital kan byde ind og prioritere større forskningssatsninger.​

​​Rigshospitalets Forskningsråd​

Rigshospitalets Forskningsråd er hospitalets overordnede og koordinerende mødeforum på forskningsområdet.​​