​​​​

Bartholin Instituttet

På Bartholin Instituttet forsker vi i hjernecancer og type 1 diabetes. Vores forskning har til formål at opnå dybere forståelse af biologien bag sygdommene for at kunne finde nye behandlinger til patienterne.

Bartholin Instituttet er placeret på Københavns Biocenter og er en del af Afdeling for Patologi på Rigshospitalet.


Bartholin Instituttet er opkaldt efter Thomas Bartholin (1616-80) som var en berømt dansk videnskabsmand. Han bidrog blandt andet til opdagelsen af lymfesystemet, og han var forfatter til en, for datiden, meget fremsynet anatomibog.

Læs mere om vores forskning på Bartholin I​nstituttets engelske hjemmeside her

Redaktør