Ungdomsmedicinsk Enhed

Ungdomsmedicinsk Enhed (UME) arbejder for at forbedre forholdene for unge med kroniske og alvorlige sygdomme. Vores tværfaglige indsats er rettet mod alle unge patienter i alderen 12-24 år samt personalet på Rigshospitalet. Vi er centralt placeret i HR BERG i Rigshospitalets forhal, som både fungerer som base for vores tværfaglige ungdomsmedicinske team, og som fristed for de unge. Læs mere på denne side.