Karkirurgisk Forskningsenhed 3112

Afdeling for Karkirurgi på Rigshospitalet er blandt de største karkirurgiske afdelinger i Europa. Afdelingens størrelse og brede patientgrundlag giver unikke muligheder inden for undervisning, forskning og udvikling.

Forskningsansatte

Vores forskningsenhed ledes af en klinisk forskningslektor og en professor, og består herudover af 4-5 ph.d.-studerende, ca. 10 post docs samt skolarstipendiatstuderende. I løbet af de sidste 10 år er ca. 10 ph.d. afhandlinger og mere end 300 videnskabelige publikationer udgået fra enheden. Vi har igennem en årrække været arrangører af flere internationale kurser og deltager regelmæssigt i internationale kliniske forsøg

Den kliniske forskningslektor er deltidsansat ved Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation (CAMES), som er et akkrediteret simulationscenter (NASCE) med en stærk forsknings- og udviklingsprofil inden for medicinsk uddannelse og simulering.

Enhedens forskningsområder

 • Vaskulær ultralydsdiagnostik
 • Forbedret risikovurdering af abdominal aortaaneurisme (AAA) med 2D/3D ultralyd og biomarkør analyse - med specielt fokus på volumen, intraluminal trombe, væksthastighed og biomekaniske egenskaber (se nedenfor)
 • Kvantificering og karakterisering af arteriosklerose i carotis-arterier med 2D/3D-ultralydteknik (se nedenfor)
 • Påvisning, overvågning og forebyggelse af arteriosklerotisk sygdom
 • Overvågning med 2D/3D ultralydsteknik af patienter behandlet endovaskulært for aortaaneurisme 
 • Effekten af fysisk træning og risikoreduktion hos patienter med intermitterende claudicatio
 • Overvågning af muskelfunktion, perfusion og mitokondriefunktion hos patienter med PAD
 • Teknisk færdighedstræning i åben og endovaskulær karkirurgi samt vaskulær ultralyd
 • Underekstremitetsiskæmi - diagnose, behandling og resultater
 • Tarmiskæmi - diagnose, behandling og resultater
 • Ultralydsvejledt endovaskulær behandling

Afdeling for Karkirurgi på Rigshospitalet har i mere end 30 år arbejdet med vaskulær ultralydsdiagnostik og kvantificering og karakterisering af arteriosklerose, klinisk såvel som videnskabeligt. Afdelingen er i dag det største center inden for diagnostisk vaskulær ultralyd i Europa. Karkirurgi, klinik 3111 er udstyret med ”state-of-the-art” ultralydsapparatur - herunder de mest avancerede systemer til kontrast- og tredimensionel ultralyd. Vi har igennem mange år haft et nært samarbejde med et af Europas førende forskningslaboratorier inden for avanceret billedannelse i Paris, herunder månedlige telefonkonferencer, studiebesøg mm. Afdelingen har særdeles gode internationale kontakter og er blandt andet det primære testsite for verdens førende producent af diagnostisk ultralydsudstyr. 

Årsrapport

Yderligere information om afdelingens forskere og projekter kan findes i årsrapport 2020 for Karkirugisk Forskningsenhed


Redaktør