​​​​​​​​​​​​​​​

Hjerteoperation på voksne

Hjertecentret udfører alle former for hjerteoperationer på voksne fra alle egne af Danmark, Færøerne og Grønland. 
Hjertekirurger og hjertemedicinere gennemgår i fællesskab symptomer og røntgenundersøgelsen af hjertets kranspulsårer eller ekkoundersøgelse af hjertet og tager derefter stilling til, om der bør tilbydes en bypass- eller klapoperation. Kvaliteten af de hjertekirurgiske operationer ligger på niveau med de bedste internationale klinikker og offentliggøres dels på afdelingens hjemmeside og dels i Dansk Hjerteregister.

Forberedelse til hjerteoperation

Forberedelsen til hjerteoperation starter hverdagen før operationen med modtagelse i sengeafsnittet og samtale med en sygeplejerske, anæstesilæge, kirurg og fysioterapeut. Samtalerne tager udgangspunkt i patientens spørgsmål og behov omkring operationen og det kommende indlæggelsesforløb. Pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalerne.


Operationsforløbet  

På operationsdagen bliver patienten kørt i seng til operationsafsnittet. Her bliver patienten modtaget af en operationssygeplejerske og en anæstesisygeplejerske, som sammen med anæstesilægen gør patienten klar til at blive bedøvet. Når operationen er overstået, følger anæstesipersonalet patienten til intensivafsnittet.


Efter operationen

Patienten vil vågne på intensivafsnittet. Her vil der hele tiden være en sygeplejerske ved sengen. Pårørende er velkomne på intensivafsnittet. Personalet vil tale med jer om, hvornår det er bedst at modtage besøg og hvor længe, da vi ved, at mange oplever det anstrengende med længerevarende besøg. Dagen efter operationen vil patienten som regel blive overflyttet til sengeafsnittet.


 Behandlingstyper

Redaktør