​​​​​

Aortaklapoperation

​De to vigtigste årsager til sygdom i aortaklappen er forsnævringer og utæthed.​​ Ved sygdom i aortaklappen udvikler patienter​​ langsomt fremadskridende symptomer i form af åndenød og smerter i brystet​.​

Sygdomme i aortaklappen

De to vigtigste årsager til sygdom i aortaklappen er forsnævringer og utæthed. Forsnævringer i aortaklappen kan i nogle tilfælde være medfødte. Hjerteklappen
består normalt  af tre flige, men i nogle tilfælde kun af to, og derfor kan man nemmere og tidligere udvikle
forsnævringer. En anden gruppe er
ældre patienter, som med årene udvikler langsomt tiltagende forsnævring af aortaklappen pga. forkalkninger. Endelig findes der en gruppe patienter, der udvikler utæthed af hjerteklappen pga. utilstrækkelig lukning. Årsagen er oftest ukendt,
men i enkelte tilfælde kan det skyldes betændelse i hjerteklapperne. 
 ​
Ved sygdom i aortaklappen udvikler patienterne langsomt fremadskridende symptomer i form af åndenød, smerter i brystet eller kortvarige anfald af bevidstløshed. En forsnævret eller utæt hjerteklap vil i stigende grad belaste hjertemusklen, så den vil vokse i tykkelse, hvilket kan være et tegn på, at tidspunktet for operation nærmer sig. Et andet symptom kan være uregelmæssig hjerterytme. Hvorfor er du blevet tilbudt en aortaklapoperation?

På baggrund af de symptomer og undersøgelser, du har fået foretaget på det henvisende sygehus og her på hospitalet, er der foretaget ekkoundersøgelse af hjertet, og hos nogle patienter også røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer. Undersøgelserne er gennemgået af en hjertekirurg og en hjertemediciner og sammenholdt med de symptomer, du har haft. Herefter har man besluttet, at du bør tilbydes en hjerteklapoperation. 

Baggrunden for at tilbyde denne operation er, at både danske og udenlandske undersøgelser har vist, at operation vil kunne ophæve dine symptomer. I langt de fleste tilfælde vil operationen også være livsforlængende. Derudover viser erfaringerne, at operationen også medvirker til at give dig en forbedret livskvalitet. 

Valg af kunstig hjerteklap

Ved operation på aortaklappen er der stort set altid nødvendigt at indsætte en kunstig hjerteklap. Der findes to hovedgrupper af hjerteklapper: de mekaniske og de biologiske. De mekaniske hjerteklapper har været i brug i mere end 20 år, og må i dag siges at have ubegrænset holdbarhed. 

En mekanisk hjerteklap kræver dog blodfortyndende medicin, fordi der er en lille tendens til, at blod kan sætte sig fast på klappen. Det er derfor nødvendigt, at du tager blodfortyndende medicin resten af livet. 

Biologiske hjerteklapper består af væv fra grise-eller kalvehjerter og kræver til gengæld kun blodfortyndende medicin i 3 måneder. Holdbarheden af de biologiske klapper er afhængig af patientens alder på operationstidspunktet. Jo ældre man er, desto længere holder hjerteklappen. Er man 70 år på operationstidspunktet, vil der være forandringer i en biologisk klap hos ca. 10 % af patienterne efter 15 år, men næsten ingen vil have behov for udskiftning af klappen.

Hvordan udføres operationen?

Ved operationen åbnes brystkassen gennem et længdesnit i brystbenet. Herved åbnes ind til hjertet, så kirurgen kan se hjertet og hovedpulsåren. Herefter tilkobles en hjerte-/lungemaskine, som ilter og pumper blodet rundt i kroppen under operationen. For at kirurgen kan udføre operation på hjertet, standses det under operationen. Herefter åbnes hovedpulsåren, og operationen på aortaklappen udføres. I forbindelse med operationen vil nogle patienter have behov for transfusion af blod eller blodprodukter. Desuden vil der under operationen blive givet antibiotika til forebyggelse af infektion. 

Er der nogle alternativer til operation?

Når patienterne kommer til operation for forsnævring eller utæthed i aortaklappen, har de ofte gået adskillige år med denne tilstand, før symptomerne udvikler sig. Hvis du ikke har symptomer, er det forsvarligt at udskyde operationen og følge dig med halv- eller helårlige ekkoundersøgelser. Hvis symptomerne viser sig med åndedrætsbesvær, smerter i hjertet eller tegn på hjertepumpesvigt, er tiden inde til operation. 

Er der risiko for komplikationer i forbindelse med operationen?

Et hjertekirurgisk indgreb må betragtes som et stort indgreb i kroppens funktioner, og dermed er risikoen for komplikationer også til stede. Risikoen er dog meget individuel, men er øget ved f.eks. høj alder, nedsat lungefunktion eller ved nedsættelse af hjertes pumpefunktion. 

Mulige komplikationer efter en hjerteklapoperation kan være blødning og infektion eller midlertidig nedsat nyrefunktion. Hos enkelte patienter kan der forekomme blodprop i hjerte eller hjerne, hvor ménene ofte er af forbigående karakter. I forbindelse med operationen kan der forekomme rytmeforstyrrelser i hjertet, der som regel kan behandles medicinsk. Der kan også forekomme ansamling af væske omkring hjertet eller lungen, der oftest forsvinder af sig selv, men nogle gange kan kræve kortvarig anlæggelse af et dræn. Risikoen for ikke at overleve operationen er til stede, men er meget lille og mindre end den langsigtede risiko for at overleve uden operation. 

Hvad kan jeg på lang sigt forvente af operationen?

Langtidsresultaterne efter en aortaklapoperation er meget gode. Langt de fleste patienter oplever, at symptomerne er reduceret betydeligt et halvt år efter operationen. Mange patienter vil dog opleve, at den første måned er svær at komme gennem pga. træthed. Der kan også være smerter fra brystbenet, der typisk er 4-6 uger om at hele op. Efter 3 måneder vil man typisk opleve den fulde effekt af operationen, men det er også her vigtigt, at du selv medvirker ved deltagelse i fysisk træning (gymnastik) og evt. rygeafvænning og kostomlægning. I forbindelse med operationen er det ofte muligt at reducere mængden af den medicin, du fik inden operationen. Nogle patienter har dog fortsat behov for at få hjertemedicin, f.eks. vanddrivende medicin eller medicin for hjertesvigt samt blodfortyndende medicin.

​Vejledning


​​​

Redaktør