Mitralklapoperation

​Hos voksne skyldes sygdom i mitralklappen enten forsnævring eller utæthed. Årsagen kan være betændelse i klappen, følger efter blodprop i hjertet eller udvikling af en svaghed af en eller begge flige i mitralklappen.​

Hvad er en mitralklap?

Mitralklappen sidder mellem venstre forkammer og venstre hjertekammer. Efter at blodet er blevet iltet i lungerne, løber det ind i venstre forkammer og herefter gennem mitralklappen til venstre hjertekammer. Mitralklappen består af to flige.

Hos voksne skyldes sygdom i mitralklappen enten forsnævring eller utæthed. Årsagen kan være betændelse i klappen, følger efter blodprop i hjertet eller udvikling af en svaghed af en eller begge flige i mitralklappen. En forsnævret klap vil hindre blodet i at løbe fra venstre forkammer til venstre hjertekammer, og blodet vil have en tendens til at hobe sig op i lungerne. Når hjerteklappen bliver utæt, vil blodet have en tendens til at løbe tilbage i lungerne, når venstre hjertekammer trækker sig sammen. Begge tilstande vil give symptomer som åndenød, trykken i brystet og træthed. Symptomerne vil oftest tiltage langsomt over år. Hvorfor er du blevet tilbudt en mitralklapoperation?


På baggrund af de ​symptomer og undersøgelser, du har fået foretaget på henvisende sygehus og her i Hjertecentret, er der foretaget en ekkoundersøgelse af hjertet. Nogle patienter får også foretaget en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer. Undersøgelserne er gennemgået af en hjertekirurg og en hjertemediciner, og de har i fællesskab vurderet, at du skal tilbydes en mitralklapoperation. Baggrunden for at tilbyde denne operation er, at operationen vil kunne ophæve eller reducere dine symptomer væsentligt . I mange tilfælde vil operationen også være livsforlængende. Derudover viser erfaringerne, at operationen medvirker til at give dig en forbedret livskvalitet.

Reparation eller udskiftning af hjerteklappen?

Ud fra de undersøgelser, der er udført, vurderer hjertekirurgen, hvorvidt det er muligt at udføre en reparation af klappen, eller om det er nødvendigt at indsætte en kunstig hjerteklap. Vores holdning er, at i de tilfælde, hvor det er muligt at reparere mitralklappen, vil vi anbefale en reparation. En reparation af mitralklappen består som regel i fjernelse af den defekte del af fligene og indsættelse af en ring, der forstærker klappen. En reparation af mitralklappen kræver blodfortyndende medicin i 3 måneder efter operationen.

Når det er nødvendigt at indsætte en kunstig hjerteklap, er der mulighed for at vælge mellem en mekanisk eller en biologisk klap. De mekaniske hjerteklapper har været i brug i mere end 20 år, og må i dag siges at have ubegrænset holdbarhed. En mekanisk hjerteklap kræver dog blodfortyndende medicin, da der er en lille tendens til, at blod kan sætte sig fast på klappen. Det er derfor nødvendigt, at du tager blodfortyndende medicin resten af livet.

Holdbarheden af de biologiske klapper er afhængig af patientens alder på operationstidspunktet. Jo ældre man er, desto længere holder hjerteklappen. Er man 70 år på operationstidspunktet, vil der være forandringer i en biologisk klap hos ca. 10 % af patienterne efter 15 år, men næsten ingen vil have behov for udskiftning af klappen. ​

Hvordan udføres operationen?

Ved operationen åbnes brystkassen gennem et længdesnit i brystbenet. Herved åbnes ind til hjertet, så kirurgen kan se hjertet og hovedpulsåren. Herefter kobles en hjerte-/lungemaskine til, som ilter blodet og pumper blodet rundt i kroppen under operationen. For at kirurgen kan udføre operationen på hjertet, standses det under operationen. Der åbnes ind til venstre forkammer, og mitralklapoperationen kan udføres. Hjertet begynder at pumpe igen, og hjerte-/lungemaskinen kan kobles fra. I forbindelse med operationen vil nogle patienter have behov for transfusion af blod eller blodprodukter. Under operationen giver vi også antibiotika til forebyggelse af infektioner.

Er der alternativer til operation?

Valget mellem medicinsk behandling eller operation er baseret på en vurdering af graden af utæthed/forsnævring af mitralklappen, påvirkning af hjertemusklen og de symptomer, som du har beskrevet. Et eller flere fund kan være afgørende for at tilbyde operation, f.eks. forværring af symptomer, tiltagende hjertestørrelse eller begyndende tegn på hjertesvigt.

Er der risiko for komplikationer i forbindelse med operationen?

Et hjertekirurgisk indgreb må betragtes som et stort indgreb i kroppens funktioner, og dermed er risikoen for komplikationer også til stede. Risikoen er dog meget individuel, men er større ved f.eks. høj alder, nedsat lungefunktion eller ved nedsættelse af hjertets pumpefunktion.

Mulige komplikationer efter en mitralklapoperation kan være blødning og infektion eller midlertidig nedsat nyrefunktion. Hos enkelte patienter kan der forekomme blodprop i hjerte eller hjerne, hvor ménene oftest er af forbigående karakter.

I forbindelse med selve operationen kan der forekomme rytmeforstyrrelser i hjertet, der som regel kan behandles medicinsk. Der kan også forekomme ansamlinger af væske omkring hjerte eller lunge, der oftest forsvinder af sig selv, men nogle gange kan det kræve kortvarig anlæggelse af et dræn. Risikoen for ikke at overleve operationen er til stede, men er lille.

Hvad kan jeg på lang sigt forvente af operationen?

Langtidsresultaterne efter en mitralklapoperation er gode. Langt de fleste patienter oplever, at symptomerne aftager efter operationen, og hos mange patienter vil symptomerne være væk efter 6-12 måneder. En del patienter vil dog opleve, at den første måned er svær at komme gennem pga. træthed. Der kan også være smerter fra brystbenet, der typisk er 4-6 uger om at hele op.

Efter 3-6 måneder vil man typisk opleve den fulde effekt af operationen, men det er også her vigtigt, at du selv medvirker ved deltagelse i fysisk træning og evt. rygeafvænning og kostomlægning. I forbindelse med operationen er det oftest muligt at reducere mængden af den medicin, du fik inden operationen. Nogle patienter har dog fortsat behov for at få hjertemedicin, f.eks. vanddrivende medicin, medicin for hjertesvigt eller blodfortyndende medicin.​​​

​ ​​​


Redaktør