​​Hjerteoperati​on på børn

Rigshospitalets Hjertecenter er et af de største Nordeuropæiske centre for behandling af hjertesygdomme. Et af centrets kerneområder er behandling af børn og voksne med medfødt hjertelidelse. 

Hjerteoperation på voksne

I Hjertecentret udføres alle typer af undersøgelser før en hjerteoperation, typisk i form af røntgenundersøgelse og skanning af hjerteklapper og kranspulsårer. ​

Ung med hjertesygdom

Her kan du læse og se, hvordan forløbet i store træk er tilrettelagt, når du skal undersøges, behandles og opereres som ung. 

Transplantation af hjerte og lunger

Hjertetransplantation tilbydes patienter med svær pumpesvigt i hjertet, hvor al anden medicinsk behandling ikke længere har nogen effekt. Enkelt- eller dobbeltlungetransplantation kan tilbydes udvalgte patienter i slutstadiet af svær lungesygdom eller lungekarsygdom, og hvor der ikke findes andre behandlingsmuligheder. ​

Operation på lunger, spiserør og brystkasse

Lungekirurgisk afsnit udfører alle former for kirurgi i brysthulen. Store operationer på lunger og spiserør, kikkert-undersøgelser og behandlinger af spiserør og luftveje. Desuden opererer vi patienter med medfødt knogledeformitet af brystkassen.​

KOL-operation

Rigshospitalet er klar med en ny operationsmetode, som kan hjælpe en stor del af patienter med KOL med bedre at trække vejret.

​Henvisning

Du har som patient ret til at blive opereret på Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi i henhold til loven om det frie sygehusvalg i Danmark. ​

​​​​​