​​

Kirurgisk behandling af atrieflimmer (forkammerflimmer)

​Der er en række årsager til atrieflimmer, men den mest almindelige årsag er aldersbetingede forandringer i hjertet. Risikoen for at få atrieflimmer øges med alderen. 

Hvorfor får man atrieflimmer?

Der er en række årsager til atrieflimmer, men den mest almindelige årsag er aldersbetingede forandringer i hjertet. Risikoen for at få atrieflimmer øges med alderen. Sygdomme i hjerteklapperne, oftest mitralklapperne, kan også medføre atrieflimmer. Andre sygdomme kan behandles af hjertelæger. Ofte er årsagen ukendt.

Atrieflimmer medfører

  • en uregelmæssig hjerterytme, der til tider kan være for langsom, og andre gange kan være for hurtig
  • tab af sammentrækningen af forkammeret, der normalt er med til at fylde hjertekammeret, og derfor nedsættes pumpefunktionen
  • langsomt gennemløb af blodet gennem hjerteforkammerne kan medføre risiko for blodprop

Det kirurgiske indgreb

Det kirurgiske indgreb foregår ved, at man laver nogle snit i hjertets forkammer, som afbryder rytmedannelsen. Når snittene er udført, sys de sammen igen. Hjertets forkammer kan på den måde holde på blodet, som er på vej til hjerteforkammeret, og kan ved sammentrækninger skubbe blodet ind i forkammeret, mens de elektriske impulser ikke kan komme forbi snittene. Dette medfører, hvad der kan minde om en labyrint, hvor der kun er én vej, den elektriske impuls kan gå. Forkammeret kan ikke længere flimre, og normal hjerterytme opnås ofte. Labyrintoperation foretages i forbindelse med andet hjertekirurgisk indgreb, f.eks. ved operation for hjerteklapsygdom.


En anden benhandlingsmetode er at foretage en overfladisk brænding uden på hjertet ved hjælp af højfrekvente radiobølger. Dette indgreb foretages typisk, når der samtidig foretages bypassoperation.

Risikoen ved operation

Risikoen ved operativ behandling for forkammerflimmer er i almindelighed lav, men risikoen hænger sammen med den enkelte patients generelle helbredstilstand (hjertefunktion, lungefunktion, nyrefunktion, etc.). Derudover kan enkelte patienter få behov for en permanent pacemaker efter operationen.

Behandlingsr​esultater

Labyrint-proceduren er yderst effektiv til at genoprette hjerterytmen. Procentdelen varierer, men er generelt på 80-100%. Behandling med højfrekvente radiobølger (RFA behandling) er lidt mindre effektiv med en succesrate på ca. 65-70%.
​​

​​​
Redaktør