Merete Lund Hetland

​Professor i Reumatologi

Øvrige titler 

Professor, overlæge, dr.med., ph.d., speciallæge i reumatologi, formand for styregruppen for DANBIO databasen, formand for faglig følgegruppe for Dansk Reuma Biobank.

Tilknyttet

COPECARE (Copenhagen Center for Arthritis Research), Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, HovedOrtoCentret og Københavns Universitet.

Forskningsområder omfatter bl.a. 

  • Kliniske studier: Behandlingsstrategier ved nyopstået rheumatoid artritis inkl. biologiske lægemidler.
  • DANBIO databasen: Behandling af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme.
  • Epidemiologi: Effektivitet af konventionel behandling, biosimilære lægemidler og biologiske lægemidler, prognostiske faktorer, cancer, graviditet, sygefravær m.m. hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme.
  • Biomarkører: Diagnostiske og prognostiske biomarkører hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme 

Uddybende information

Publikationer

Kontaktoplysninger

E-mail: merete.hetland.01@regionh.dk
Tlf.: +45 38 63 33 30 Redaktør