Merete Lund Hetland

​Professor i Reumatologi

Øvrige titler 

Professor, overlæge, dr.med., ph.d., speciallæge i reumatologi, formand for styregruppen for DANBIO databasen, formand for faglig følgegruppe for Dansk Reuma Biobank.

Tilknyttet

COPECARE (Copenhagen Center for Arthritis Research), Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, HovedOrtoCentret og Københavns Universitet.

Forskningsområder omfatter bl.a. 

  • Kliniske studier: Behandlingsstrategier ved nyopstået rheumatoid artritis inkl. biologiske lægemidler.
  • DANBIO databasen: Behandling af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme.
  • Epidemiologi: Effektivitet af konventionel behandling, biosimilære lægemidler og biologiske lægemidler, prognostiske faktorer, cancer, graviditet, sygefravær m.m. hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme.
  • Biomarkører: Diagnostiske og prognostiske biomarkører hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme 

Uddybende information

Publikationer

Kontaktoplysninger

E-mail: merete.hetland.01@regionh.dk
Tlf.: +45 38 63 33 30 Redaktør