Christina Engel Høi-Hansen

​Professor i cerebral parese og tidlig hjerneskade hos børn

Øvrige titler

Overlæge, dr. med

Tilknyttet

Forskningsområder omfatter bl.a.

  • Tidlig hjerneskade hos børn 
  • Disponerende faktorer og risikomarkører for cerebral parese mhp. forebyggelse, tidlig opsporing og tidlig intervention 
  • Neurologiske sequelae og komorbiditet, herunder epilepsi 
  • Optimering af klinisk opfølgning

Uddybende information

Publikationer

CV

Kontaktoplysninger

E-mail: christina.hoei-hansen@regionh.dk
Tlf.: +45 35 45 50 90Redaktør