Jette Led Sørensen

​Professor i interprofessionel læring

​​

Øvrige titler 

PhD, MMed, studieleder, cand.scient.san

Tilknyttet

Juliane Marie CentretMary Elizabeths Hospital​ og Københavns Universitet.

Forskningsområder omfatter bl.a. 

  • Simuleringsbaseret tværfaglig obstetrisk og anæstesiologisk træning
  • Kirurgisk træning, inklusive virtual reality i laparoskopisk kirurgi
  • Operation Room Black Box
  • Leg og aktivitet som en helbredsfaktor i forbindelse med hospitalsindlæggelser
  • Curriculum udvikling, implementering og evaluering af uddannelsesprogrammer, herunder tværfagligt uddannelsesprogram i børneonkologi

Uddybende information

Publikationer

Kontaktoplysninger

E-mail: jette.led.soerensen@regionh.dk
Tlf.: +45 35 45 89 01Redaktør