Jørgen Erik Nielsen

Professor i neurologi med særligt fokus på arvelige neurodegenerative sygdomme

​​

Øvrige titler 

Overlæge, Ph.d., Forskningsleder ved Neurogenetisk Klinik & Forskningslaboratorium

Tilknyttet

Forskningsområder omfatter bl.a. 

  • Kliniske og parakliniske aspekter herunder molekylær-genetiske og funktionelle molekylær-biologiske undersøgelser af arvelige neurodegenerative sygdomme, herunder:
  • Huntingtons sygdom 
  • Spinocerebellar ataksi ​
  • Hereditær spastisk paraparese 
  • Arvelig Alzheimers sygdom og frontotemporal demens ​

Uddybende information 

CV

Publikationer​

Kontaktoplysninger

E-mail: joergen.erik.nielsen.01@regionh.dk 
Tlf.: +45 35 45 68 01 Redaktør