Kirsten Grønbæk

​​Professor i hæmatologi

​​

Øvrige titler 

Overlæge, dr. med., lærestolsprofessor

Tilknyttet

Afdeling for Blodsygdomme, Center for Kræft og Organsygdomme og BRIC, Københavns Universitet

Forskningsområder omfatter bl.a. 

  • Translationel hæmatologi
  • Epigenetik
  • Klonal hæmatopoiese/myelodysplastisk syndrom
  • Mantle celle lymfom - biologi 

Uddybende information

CV
Publikationer

Kontaktoplysninger

E-mail: kirsten.groenbaek@regionh.dk
Tlf.: +45 35 45 60 86Redaktør