Søren Jacobsen

Professor i Reumatologi

Øvrige titler 

dr.med, overlæge, forskningsleder

Tilknyttet

Forskningsområder omfatter bl.a.

  • Autoimmune led- og bindevævssygdomme, herunder bl.a. systemisk lupus erythematosus og leddegigt
  • Patogenese: Undersøgelser af den innate og adaptive immunfunktion ved systemisk autoimmunitet og terapeutisk immunsuppression med henblik på bl.a. udvikling af nye biomarkører for diagnostik og individuel prognosticering.
  • Genetik: Gen-miljø interaktioner, epigenetik, betydning for udvikling af systemisk autoimmunitet og komorbiditet.
  • Epidemiologi: Registerbaserede undersøgelser af forekomst, risikofaktorer og komorbiditet.
  • Kliniske studier: Kohorteundersøgelser med fokus på tidlig opsporing, fænotypevariation og hjertekarsygdom.

Uddybende information

CV
Publikationer

Kontaktoplysninger

E-mail: soeren.jacobsen.01@regionh.dk
Tlf.: +45 35 45 75 60Redaktør