Clinical Academic Groups

Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet og DTU har lanceret det ambitiøse sundhedsvidenskabelige forskningspartnerskab, Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP). Partnerskabet driver indtil videre 18 forskellige Clinical Academic Groups (CAG), som skal løfte forskning og uddannelse. CAG'erne erstatter Global Excellence-prisen, som er blevet uddelt til regionens excellente forskningsenheder, men som nu er ved at blive udfaset. Nedenfor er beskrevet de CAG'er, hvor Rigshospitalet er mest involveret. Læs mere om alle CAG'er her