Clinical Academic Groups

Region Hovedstaden og Københavns Universitet har lanceret det ambitiøse sundhedsvidenskabelige forskningspartnerskab, Copenhagen Health Science Partners (CHSP). Partnerskabet driver Clinical Academic Groups (CAG), som i første omgang skal løfte forskningen og uddannelserne inden for kardiologi, blodkræft, allergi og fysisk aktivitet.