Allergi: CAG skal binde behandlingsforløb sammen

Banebrydende forskning i tidlig opsporing og sammenhængende behandlingsforløb på tværs af hospitaler og almen praksis er to af målsætningerne for medlemmerne af allergi-CAG’en.

En stor udfordring for det danske sundhedsvæsen er det stigende antal patienter, der lider af allergiske sygdomme, herunder eksem, astma og høfeber samt fødevare- og medicinallergi. Sundhedsstyrelsen har i en netop udgivet rapport dokumenteret en stigning på 75 % i antallet af patienter i behandling eller diagnosticeret med allergi i hospitalsvæsnet i Region Hovedstaden. Allergiske sygdomme rammer alle aldersgrupper, kan være livslange og kan have store konsekvenser ved at reducere livskvalitet og øge forekomsten af hjerte-, psykiatriske og autoimmune sygdomme. Desuden resulterer allergiske sygdomme ofte i invaliditet og forkortet levetid. Som forventet er de samfundsøkonomiske udgifter til allergiske sygdomme betydelige. Formålet med allergi-CAG'en er at løse denne store udfordring ved banebrydende forskning i tidlig opsporing, nye individualiserede behandlinger og ved at skabe en ny holistisk tilgang i patientbehandlingen og optimerede patientforløb på tværs af sektorer.

Allergi-CAG'en ledes af centerleder og professor Jeanne Duus Johansen fra Videnscenter for Allergi og Hud- og Allergiafdelingen på Herlev-Gentofte Hospital. Viceleder er professor Carsten Geisler fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet. 

Kreativ synergi

CAG'en består af førende eksperter fra almen praksis og fem specialer involveret i behandlingen af allergiske patienter på tværs af sektorer sammen med højprofilerede basalforskere i immunologi. Fra Rigshospitalet deltager professor Christian von Buchwald og læge Kåre Håkansson fra Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, mens professor Steffen Heegaard fra Afdeling for Øjensygdomme også sidder med i CAG-gruppen. Denne stærke struktur vil give det optimale miljø for banebrydende forskning og vil tiltrække internationale forskere og finansiering.

Samtidig vil CAG'en bane vejen for at omdanne klinisk praksis, gøre det nemmere at forberede sig på patienternes fremtidige behov og tilbyde behandling på det rette niveau af ekspertise fra begyndelsen af et patientforløb. En del af CAG-samarbejdet handler om at introducere nye uddannelsesinitiativer, som skal øge viden og forbedre rekrutteringen af nye forskere og klinikere, der i kreativ synergi kan udvikle området og dermed styrke den internationale konkurrenceevne.           

Redaktør