Aktuelle temaer

​På nedenstående sider har vi samlet nogle aktuelle forskningstemaer, som har en særlig bevågenhed på Rigshospitalet. 


Clinical Academic Groups

Region Hovedstaden og Københavns Universitet har lanceret det ambitiøse sundhedsvidenskabelige forskningspartnerskab, Copenhagen Health Science Partners (CHSP). Partnerskabet driver indtil videre otte forskellige Clinical Academic Groups (CAG), som skal løfte forskning og uddannelse. CAG'erne erstatter Global Excellence-prisen, som er blevet uddelt til regionens excellente forskningsenheder, men som nu er ved at blive udfaset. Nedenfor er beskrevet de CAG'er, hvor Rigshospitalet er mest involveret. Læs mere om alle CAG'er på CHSP's hjemmeside.

Personlig medicin og Gendiagnostik i vækst

Rigshospitalet har nogle af landets dygtigste genetiske forskere, som i en årrække har været med til at udvikle brugen af gendiagnostik til mere individuel behandling af f.eks. arvelig hjertekarsygdom, kræft, demens, migræne, rygsygdomme og cystisk fibrose. Få her et overblik over brugen af gendiagnostik på Rigshospitalet og læs om nogle af de spændende forskningsprojekter inden for området. ​