Aktuelle temaer


Clinical Academic Groups

Region Hovedstaden og Københavns Universitet har lanceret det ambitiøse sundhedsvidenskabelige forskningspartnerskab, Copenhagen Health Science Partners (CHSP). Partnerskabet driver Clinical Academic Groups (CAG), som i første omgang skal løfte forskningen og uddannelserne inden for kardiologi, blodkræft, allergi og fysisk aktivitet. ​


Gendiagnostik i vækst

Rigshospitalet har nogle af landets dygtigste genetiske forskere, som i en årrække har været med til at udvikle brugen af gendiagnostik til mere individuel behandling af f.eks. arvelig hjertekarsygdom, kræft, demens, migræne, rygsygdomme og cystisk fibrose. Få her et overblik over brugen af gendiagnostik på Rigshospitalet og læs om nogle af de spændende forskningsprojekter inden for området. ​