​​​​​

Udviklingsprojekter i Afdeling for Blodsygdomme

Optimering af behandlingsforløb, mere kvalitet i behandlingen og bedre patientforløb er et af vores mål. Derfor igangsætter vi løbende projekter, der kan udvike vores pleje og behandling.