Kræftværkets logo

​​

Ungdomsliv og kræft

Udviklingen af ungevenlig pleje og behandling af unge med kræft er målet med udviklingsprojektet Ungdomsliv og Kræft. Vi har bl.a. indrettet 6 ungevenlige sengestuer og et fælles opholdsrum for unge med kræft samt etableret en ungeenhed bestående af en ungekoordinator og 5 ungeambassadører.

Ungdomsårene er en helt særlig livsmæssig overgangsfase både fysisk, psykisk og socialt. Behandling af kræft medfører ofte meget lange intensive hospitalsforløb og isolation, der kan bremse unges naturlige udvikling. Unge kræftpatienter har været en forsømt gruppe i sundhedsvæsenet. Det prøver vi at rette op på med projektet Ungdomsliv og Kræft, hvor vi sætter fokus på unge som en særlig målgruppe med særlige behov. 

Alderstilpassede faciliteter​

Etableringen af ungevenlige fysiske rammer har været en vigtig del af processen. Vi har derfor indrettet 6 særlige ungevenlige sengestuer og et fælles opholdsrum for unge med kræft. Opholdsrummet Kræftværket ligger i opgang 5. på 5. sal på reposen. Indretningen af ungestuerne og opholdsrummet blev udviklet ved et hackathon, hvor unge arkitekter og designere i løbet af 42 timer lavede indretningsforslag i samarbejde med unge, der har eller har haft kræft.

Fællesaktiviteter og netværksdan​​​nelse

De nye rammer skal være omdrejningspunktet for en mere ungevenlig tilgang i vores pleje og behandling. Kræftværket skal tilbyde alderstilpassede fællesaktiviteter og mulighed for at være sammen med jævnaldrende i et miljø, hvor de først og fremmest er unge. Projektet har gjort det muligt at ansætte en ungekoordinator, der skal sikre personaleudvikling, vidensindsamling og evaluering, inddragelse af de unge, udvikling og planlægning af aktiviteter i Kræftværket og styrkelse af samarbejde med eksterne parter og melle​m de klinikker og afsnit. Udover ungekoordinatoren er der knyttet 3 ungeambassadører til ungeafsnittet. Ungeambassadørerne er sygeplejersker, der har gennemgået en særlig uddannelse med fokus på sygepleje til unge.

Indflydelse og medbeste​mmelse

De unge skal aktivt involveres i udvikling og evaluering af Kræftværket og ungeindsatsen. Vi danner et Ungepanel, der skal sikre at de unges perspektiv medtænkes og medinddrages konsekvent.

 
Ungdomsliv og Kræft er en del af en langsigtet strategi med udvikling og evaluering af ungevenlige faciliteter på Rigshospitalet og i Danmark. Projektet er et samarbejde mellem Afdeling for Børn og Unge, Ungdomsmedicinsk Enhed​ og Afdeling for Blodsygdomme og har fået støtte fra Børnecancerfonden, Kræftens Bekæmpelses Knæk Cancer-midler og Rigshospitalet.
Redaktør