​​​​​​​​​​​​

Forskning i Afdeling for Blodsygdomme

​Vi skal tilbyde den bedste behandling og pleje til vores patienter, og derfor er forskning og udvikling et højt prioriteret indsatsområde i afdelingen. Gennem forskning får vi ny viden om blodsygdomme, vi er med til at udvikle nye og mere effektive behandlingsmetoder, og vi bliver bedre til at pleje vores patienter.