Kemoterapi på Hjemmebane

Kemoterapi på Hjemmebane er det første danske forsøg med at tilbyde kemobehandling i hjemmet med en programmerbar pump i stedet for indlæggelse. Det har en veldokumenteret positiv effekt for patienternes livskvalitet og behandlingsforløb at kunne modtage behandling i hjemmet.​

​​
​​
Kemoterapi på hjemmebane har givet 7 patienter mulighed for at afprøve den programmerbare pumpe CADD Solis TM, som gør det muligt at få kemoterapi i hjemmet. Metoden og pumpen er kendt fra bl.a. England, men det er første gang, at et dansk hospital indfører metoden. 

Kemopump i mavetask​​e

Pumpen er blevet afprøvet på nogle af vores højt specialiserede behandlinger, der traditionelt kræver indlæggelse fordi kemoterapien skal gives på et tidspunkt, hvor klinikkerne er lukkede. Deltagerne i projektet har i stedet fået en præprogrammeret kemopumpe med hjem i en taske, som de kan bære om maven. Kemopumpen sørger for at de forskellige kemoregimer gives i korrekt mængde om med passende tidsinterval. Deltagerne har gået til kontrol på hospitalet hver anden dag og har kunnet ringe til en sygeplejerske døgnet rundt, hvis de fik det dårligt eller oplevede alvorlige bivirkninger. 

Hverdagsliv og livskvalitet​

Kemoterapi i hjemmet i stedet for indlæggelse giver patienterne mulighed for at holde fast i deres hverdagsliv og det har en veldokumenteret effekt for deres livskvalitet og behandlingsforløb. Det skyldes bl.a. muligheden for at være i hjemmet sammen med familie og netværk, bedre muligheder for aktivitet og motion, bedre tilgængelighed til kost og søvn i egne rammer. 

Metoden udbredes til andre behan​​dlinger

I Afdeling for Blodsygdomme arbejder vi videre med metoden og den skal afprøves på flere af vores behandlingsregimer. Pumpen vil også blive anvendt til antibiotisk behandling af vores patienter og denne mulighed vil i løbet af 2015 også blive afprøvet i Afdeling for Hjertesygdomme, Afdeling for Led- og Knoglekirurgi og Afdeling for Infektionssygdomme.Projektet er udviklet i regi af innovationsprojektet IdéRiget, hvor ansatte på Rigshospitalet blev inviteret til at dele deres idéer. Kemoterapi på hjemmeban er en af de 10 idéer, der blev udvalgt til videreudvikling i et intensivt innovationsforløb.


Redaktør