Optimeret højdosisbehandling

​Intensive behandlingsforløb med højdosis-kemoterapi med stamcellestøtte er hårde og forbundet med mange bivirkninger. Gennem optimerede højdosisforløb med fokus på ernæring og aktivitet er det muligt at reducere bivirkningerne. 

​​​​

​I Afdeling for Blodsygdommes Enhed 1 gennemfører vi årligt ca. 75 behandlingsforløb med højdosis-kemoterapi med stamcellestøtte (HDT-STS) for patienter med malignt lymfom, myelomatose og amyloidose. Patienterne er som hovedregel indlagt 2-4 uger i forbindelse med behandlingen, og der er ofte behov for et langvarigt genoptræningsforløb efter udskrivelsen. 

​​​​Accelererede patientforløb med færre bivirkninger

Vi begyndte i 2010 at se på mulighederne for at etablere et accelereret patientforløb, til patienter i højdosisbehandling. Målet med den optimerede behandling er at reducere bivirkningerne under forløbet, så de kommer lettere og hurtigere igennem behandlingen.

Retningslinjer for behandling af bivirkni​​nger

Den intensive kemoterapi har mange bivirkninger: Slimhinder i mund og mavetarmkanal bliver ødelagte, svær kvalme både akut og senkvalme, diarré, smerter i mund og mave, infektioner, svær træthed og nedsat funktionsniveau. De udfordrende bivirkninger blev identificeret og der blev udarbejdet retningslinjer indenfor alle indsatsområder, så patienter behandles efter ens principper, når bivirkninger opstår. 

Fokus på aktivite​​t og ernæring

Der er sat mål for patientens aktivitet, dvs. træne dagligt 30 min. under supervision af en fysioterapeut og være ude af sengen minimum 8 timer dagligt. Der er særlig fokus på ernæring via mavetarmkanalen, og nogle patienter får lagt sonde, som en del af behandlingen.

Patienterne informeres om at have øget fokus på ernæring og aktivitet frem mod højdosisbehandlingen, for at være i bedst mulig form. De tilbydes en samtale med en fysioterapeut lige efter start på de indledende kemobehandlinger forud for højdosisbehandlingen, og her udleveres et individuelt træningsprogram til patienten. 

Standardbehand​ling

Det optimerede højdosisforløb er nu standard behandling i afdelingen til patienter, der skal gennemføre højdosisbehandling. 

Redaktør