​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Efteruddannelse, specialuddannelse og kompetenceudvikling i Juliane Marie Centret

Det er Juliane Marie Centrets vision at skabe mulighed for kompetenceudvikling for alle faggrupper.​ ​Kvaliteten og udviklingen af uddannelser står som et centralt emne i Juliane Marie Centret. 


Centret har udarbejdet en række kompetencekataloger, som beskriver kompetenceudviklingen for de største faggrupper i centret, læger, sygeplejersker, jordemødre og lægesekretærer. ​​​​De øvrige faggrupper arbejder også målrettet med kompetenceudvikling på forskellige måder, som du kan læse mere om under hver klinik.
​Et særligt fokusområde i centret er træning i akutte hændelser og simulationstræning. 
Læs mere på siden for Enheden for Simulation. 

Juliane Marie Centrets tilbyder også forskellige tværfaglige enkeltstående kurser og uddannelsesforløb i både lean, kvalitetsarbejde, kommunikation og arbejdsmiljø samt mere fagspecifikke kurser og forløb.

Læs mere om:

Redaktør