​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Efteruddannelse i pædiatri for sygeplejersker

Pædiatrisk efteruddannelse for sygeplejersker er integreret med Professionshøjskolen Metropols Sundhedsfaglige diplommodul: Praksis vid​​enskabsteori og metode og udløser 10 ECTS point.

Kurset er blevet udskudt til 2017, pga. for få tilmeldte i 2016.​ 

Pædiatrisk efteruddannelse - hold 2014 – 2015

​Pædiatrisk efteruddannelse er integreret med Professionshøjskolen Metropols Sundhedsfaglige diplommodul: Praksis videnskabsteori og metode og udløser 10 ECTS point.

Efteruddannelsen retter sig mod sygeplejersker med mindst 2 års pædiatrisk erfaring. Formålet er at kvalificere den kompetente pædiatriske sygeplejerske til at varetage specialiseret sygepleje til børn og unge, med komplekse pleje- og behandlingsbehov, samt til deres familier. Dette under hensyntagen til sundhedsvæsnets værdier, Patientens perspektiv og videnskabelige positioner.

Efteruddannelsens fokusområder er: Det for tidligt fødte barn, det nyfødte barn, før-skole og skolebarnet samt unges perspektiv på sund​hedsvæsnet.

I Pædiatrisk efteruddannelse arbejdes fortløbende med metoder til brugerinddragelse og omsorg for familien til indlagte børn og unge.

Tilmelding

Tilmelding foregår via Plan2learn, efter aftale med egen nærmeste leder (selvbetalende deltagere skal selv arrangere fri på undervisningsdagene).
Pris: 14.500 kr samt arbejdsfri på uddannelsesdagene.

Spørgsmål vedr. efteruddannelsens indhold kan stilles til:

Uddannelsekonsulent Mie Rasmussen
tlf. 22579432 / e-mail: mie.merete.rasmussen@regionh.dk

Om pædiatrisk efteruddannelse

Pædiatrisk efteruddannelse er en uddannelse på 11 måneder. Uddannelsen er for sygeplejersker, der ønsker at: 
  • Videreudvikle sig fagligt og personligt inden for børnesygepleje 
  • Tilegne sig ny viden 
  • Udfordre deres eksisterende viden 
  • Fordybe sig i faglige emner 
  • Engagere sig i faglige diskussioner 
  • Deltage i udviklingen af børnesygeplejen 
  • Udveksle viden med andre børnesygeplejersker. 

Hvem kan søge

Alle, der arbejder med børn i børneafdelinger, børneafsnit, børn på voksenafdelinger, intensivafdelinger, børneambulatorier eller lignende, kan søge optagelse på uddannelsen. 

"...jeg synes, det har givet en faglig stolthed, som gør, at man føler sig stærk sådan: "jeg er børnesygeplejerske!", udtaler en tidligere kursist på efteruddannelsen. 

Uddannelsens teoretiske del

Den teoretiske del består af 10 teorimoduler af fire dages varighed, svarende til 280 lektioner. Undervisningen indeholder teoretiske og praktiske bidrag fra flere fag- og kundskabsområder. To af de 10 moduler gennemføres i fællesskab med Efteruddannelse for sygeplejersker og jordemødre i gynækologi og obstetrik. 

Har du yderligere spørgsmål om efteruddannelsen, eller ønsker du et ansøgningsskema, er du meget velkommen til at kontakte kursusleder
Mie Rasmussen. E-mail: mie.merete.rasmussen@regionh.dk

​NB! Vedr. ansøgningsprocedure: 

​Når du klikker på linket Tilmelding, kommer du ind på Plan2learn, hvor du skal oprette dig som bruger og derigennem modtager en log-in kode på 4 cifre. Når du har logget dig ind på Plan2learn med din nye kode, så kan du klikke på Pædiatrisk efteruddannelse og tilmelde dig efteruddannelsen via det ansøgningsskema, der kommer frem.

Redaktør