Efteruddannelse og specialuddannelse for læger i Juliane Marie Centret

Lægerne i Juliane Marie Centret har forskellige muligheder for efteruddannelse og specialisering.​ Ud over den fagspecifikke specialisering tilbyder centret også en række tværgående kurser og uddannelser for læger og andre faggrupper.  ​​

Personale fra centret i samtale med patient

​​​​

​Specialuddannelser og ekspertuddannelser for læger i JMC


Tværgående kurser og uddannelser i JMC

I JMC er der mulighed for at komme på en række forskellige korte kurser og undervisning i både sundhedsfaglige emner og kommunikation, der går på tværs af specialer, faggrupper og afdelinger. 

​Simulations​baseret træning og uddannelse

Læger i JMC har mulighed for at deltage i tværfaglig obstetrisk træning med simulation og forskellige andre former for simulationsbaseret træning

Læs mere om: 

Redaktør