Kompetenceudvikling og efteruddannelse for sekretærer i Juliane Marie Centret

Lægesekretærerne i Juliane Marie Centret arbejder med kompetenceudvikling og efteruddannelse bl.a. gennem netværksmøder, interne kurser og andre tiltag i centret, samt ved at følge eksterne kurser og tilbud.​​

Lægesekretær under oplæring

​Interne kurser og tilbud

Den interne efteruddannelse og kompetenceudvikling omfatter bl.a. netværksmøder for ledende sekretærer, for pjeceansvarlige samt for registreringsansvarlige i JMC. 

Ad hoc arrangeres interne målrettede IT-kurser, LEAN-kurser/uddannelse og anden relevant undervisning. Eksempelvis hjertestopundervisning for sekretærer. 

Regionen udbyder en række kurser, og efteruddannelsesforløb for lægesekretærer og andet administrativt personale med tæt kontakt til patientforløb. 

Ekstern undervisning

Lægesekretæruddannelsen giver adgang til deltagelse i forskellige arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og videregående uddannelser som kommunom og diplomuddannelser efter aftale med ledelsen. 

Læs mere om sekretærernes kompetenceudvikling i kompetenceudviklingskataloget for lægesekretærer i JMC (pdf, åbner i ny fane)

​​
Redaktør