Uddannelse er et af ​de tre  fokusområder i Juliane Marie Centrets strategi 2020.  Centret lægger vægt på en forskningsbaseret og klinisk orienteret tilgang til udvikling inden for uddannelsesområdet under overskrifterne; 

" ​alt, der kan trænes, skal trænes"   og 

 "det er resultatet for patienten, der tæller".  ​

​​Læs hele Juliane Marie Centrets Strategi for fokusområdet 'ud​dannelse' i JMC's strategi 2025, som kan findes på denne side.

​​​Læs mere om uddannelse i Juliane Marie Centret: ​​​​

Efteruddannelse, videreuddannelse og kompetenceudvikling for:

Speciallægeuddannelsen i: 

Juliane Marie Centrets kompetencekataloger for:

Studerende og elever i Juliane Marie Centret.

​Juliane Marie Centret er et aktivt uddannelsessted med over 500 studerende årligt.

Læs mere om 

Tværgående uddannelse og kurs​er i JMC

Juliane Marie Centret tilbyder medarbejdere en række forskellige kurser og kortere undervisningsforløb, der går på tværs af sundhedsfaglige specialer, faggrupper og afdelinger.