Kompetenceudvikling og efteruddannelse for jordemødre i Juliane Marie Centret

​Jordemødrene i Juliane Marie Centret arbejder målrettet med kompetenceudvikling og efteruddannelse.​

​Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling for jordemødre i Juliane Marie Centret vægter kliniske kompetencer, såvel som sociale, pædagogiske og kommunikative kompetencer.

De forskellige kompetencer, og hvordan de kan erhverves beskrives i: 

​​Alle kompetenceprofiler for jordemødre er relateret til de forskellige afsnit inden for Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel. Kataloget ligger til grund for de årlige medarbejdersamtaler og er med til at sikre kontinuerlig kompetenceudvikling.

Læs kompetencekataloget for jordemødre i JMC (pdf, åbner i ny fane)​
​​

Kompetenceudvikling i praksis

Alle jordemødre på Rigshospitalet er ansat i Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel. I afdelingen arbejder jordemødrene med kompetenceudvikling i praksis både ved oplæg på den ugentlige jordemoderkonference, på tværfaglige konferencer, gennem fortællinger i klinisk praksis og gennem forskellige faglige temadage og udviklingsforløb. Alle jordemødre bliver løbende undervist og testet i klassificering af CTG.

Obstetrisk efteruddannelse

Jordemødrene har efter aftale med ledelsen mulighed for at efteruddanne sig på Gynækologisk Obstetrisk efteruddannelse, som udbydes i et samarbejde mellem JMC og HRU (HRU-Uddannelseshuset under Region H). 

Uddannelse gennemføres over 11 måneder, og undervisningen løber over 9-10 teorimoduler á 4 dages varighed. Uddannelserne bliver afsluttet med en eksamen på baggrund af opgaveskrivning.

To af modulerne er specialespecifikke for obstetrik og omhandler henholdsvis emner inden for patologiske graviditet, fødsel og barsel og emner inden for familiedannelse.

Læs mere:

Redaktør