Enhed for Akut Smertebehandling

Enhed for Akut Smertebehandling (EAS) er en tværgående enhed på Rigshospitalet, der har fokus på at optimere og forbedre den perioperative smertebehandling. Enheden arbejder med  undervisning, videndeling og kvalitetsforbedringsprojekter i tæt samarbejde med de enkelte afdelinger. ​